Собственост – развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна практика

„Собственост – развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна практика“

Люба Панайотова-Чалъкова

Издателство „Сиела“ представя ново заглавие „Собственост – развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна практика“ с автор Люба Панайотова-Чалъкова.

С книгата се прави опит да се погледне напред в развитието на Вещното право. Най-характерен изразител на това развитие е собствеността, но в един широк контекст, а не само като типичен институт на вътрешното вещно право. Собствеността се оказва повлияна както от практиката на конституционните съдилища на държавите в Европа, така и от тази на ЕСПЧ

Авторът изслдва собствеността като „наднационално“ понятие за собственост, както и наличието на различни системи за защита на собствениците. В книгата е проследено взаимодействието между тези системи за защита в търсене на хармония и баланс, както и по-добро поставяне на фундаменталните човешки права.

За повече информация>>