Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009–2016 г. Тенденции и новости в правната уредба

„Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009–2016 г. Тенденции и новости в правната уредба“

Николай Натов , Боряна Мусева , Васил Пандов , Дафина Сърбинова , Теодора Ценова , Михаил Станков , Емил Цанев , Цветелина Димитрова

Една от съставните части на системата на МЧП като наука и учебна дисциплина обхваща периода на историческо развитие на този отрасъл и познанието за него. Тя не винаги стои на преден план в теоретичните проучвания, но нейното значение е дълбоко съдържателно, защото навлизането в нея разкрива идеите, целите и движещите сили на обществените отношения и процеси, които имат за логична последица пораждане и формиране на актуалните за даден исторически период възгледи, и реализацията им в съответстваща правна уредба. Последната от своя страна подлежи на изучаване, което несъмнено се улеснява, ако заинтригуваният читател навлезе в историческите корени на явленията и ги опознае.

За повече информация>>