Рамковият договор

„Рамковият договор“

Нора Москова

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Рамковият договор“ на автора Нора Москова.

Изданието представлява теоретично и практическо изследване на многообразието на рамковите договори и тяхното приложение в различните сфери на стопанския живот.

Авторът си поставя за цел да проучи оптимален брой от образците на рамкови договори, употребявани в практиката, за да бъдат изведени характерните им белези и предмет. По този начин е доказано, че рамковият договор е носител на съдържанието на множество еднотипни сделки и се явява платформа за трайни търговски отношения и практики.

За повече информация>>