Стадият на приготовлението

„Стадият на приготовлението“

Румен Марков

Издателство „Сиела“ представя новата книга на проф. д-р Румен Марков „Стадият на приготовлението“.

Новият труд на проф. Марков представлява и пета част от поредицата „Практика на ВС и ВКС по наказателни дела“, която анализира най-значимите съдебни решения, постановени от Върховните съдилища в периода 1968–2015 г.

В книгата се анализира и коментира как този ключов момент от процеса на извършване на престъпление е разгледан в практиката на ВС и ВКС. 

Проф. д-р Румен Марков  е преподавател по Наказателно право в Юридически факултет на УНСС.

За повече информация>>