Предизвикай: Несъстоятелността!

„Предизвикай: Несъстоятелността!“

авторски колектив: Нели Маданска, Васил Петров, Боряна Мусева, Деян Драгиев, Мартин Пенчев, Петър Топуров, Константин Кунчев, Стефан Тихолов, Румен Неков, Елица Попхлебарова, Делян Недев, Димитър М. Иванов, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев, Снежанка Балджиева, Стоян Ставру.

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Предизвикай: Несъстоятелността!“ на Стоян Ставру, Делян Недев и колектив.

Сборникът съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на трансграничната несъстоятелност и производството по стабилизация.

По-голямата част от статиите са представени на проведената в края на 2017 г. конференция „Предизвикай: Несъстоятелността!“, организирана от Съюза на съдиите в България и професионален сайт „Предизвикай правото!“.

За повече информация>>