Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

„Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост“

Невена Русева

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост“ с автор Невена Русева.

Книгатa представлява частна криминалистическа методика за разследване на престъпления по чл. 123 и чл. 134 НК. В нея са обхванати всички важни въпроси, свързани с разследването на престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост.

Изданието съчетава научно утвърдените в теорията познания, практическия опит на автора и конкретните резултати от проведени емпирични изследвания сред разследващи полицаи и анализ на приключили досъдебни производства. В методиката авторът предлага нови и аргументирани възможности за оптимизиране на дейността по разкриване и разследване на престъпни посегателства от разглеждания вид, които биват извършвани най-вече в областите на медицината, строителството и работата със строителни машини, дърводобива и дървообработването, дейности, свързани с боравенето, транспортирането, съхранението и унищожаването на взривни вещества и боеприпаси, петролни и нефтопродукти, химически вещества и др.

За повече информация>>