Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз

„Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз“

Христо Христев

Издателство „Сиела“ представя  новата книга на Христо Христев „Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз“.

Книгата анализира същността на вътрешния пазар между държавите членки на ЕС като основно измерение на европейската интеграция, както и общите и специфичните правила, на които почиват свободното движение на стоки, свободното движение на хора, свободата на установяване, свободното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали. Изследването стъпва на особено задълбочен преглед на цялата практиката на Съда на Европейския съюз относно упражняването на различните свободи на движение в хода на изграждането и развитието на вътрешния пазар.

За повече информация>>