Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017“

Стоян Ставру, Румен Неков

Издателство „Сиела“ представя новата книга на Стоян Ставру и Румен Неков „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017“.

Изданието представлява сборник съдебна практика по актуални въпроси от трудовото, търговскато и облигационното право.

Сборникът поставя акцент върху решенията, постановени по реда на чл. 290 ГПК през 2017 г., в които различни състави на ВКС са допуснали въззивното решение до касационно обжалване, водени от необходимостта да дадат отговор на конкретен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е бил от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.

За повече информация>>