Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017

„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017“

Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков

Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017“, съставен от Стоян Ставру и Румен Неков.

Поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ има за задача да предложи опит за систематизиране на съдебната практика.

Основна цел  на съставителите е да представят решенията, с които отделните състави на Върховния касационен съд са заявили, че са осъществили развитие на правото на Република България през 2017 г. В това отношение могат да бъдат направени интересни статистики.

Обобщената от съставителите на поредицата практика е разделена в три самостоятелни книги: „Гражданско право“, „Облигационно и търговско право“ и „Гражданско процесуално право“, като всяка една от тях следва своя собствена структура, която е свързана с групирането на решенията по конкретни закони и следването на тяхната номерация. Посоченото разделение е условно и е направено единствено за удобство и с оглед обема на решенията във всяка една от трите групи. Не малка част от решенията отговарят на няколко въпроса, които принадлежат към различни тематични групи. В този случай е поставян съответния съдебен акт в книгата, в която са преценили съставитеи, че попада водещият въпрос, по който е било допуснато касационното обжалване по конкретното дело.

За повече инфорамация>>