Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право

„Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право“

Савина Михайлова-Големинова

Издателство “Сиела” представя новото заглавие „Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право“ на автора Савина Михайлова-Големинова.

Предмет на научното изследване са предизвикателствата пред държавите членки и кандидатките за членство в областта на данъчното облагане и финансовото право.

В изследването се представя финансовото право като самостоятелен правен отрасъл на Република България в исторически и функционален план. Изследвани са обществените отношения, възникващи, развиващи се и погасяващи се в съвременната финансовата система на Република България, която е и част от финансовата система на ЕС в някои аспекти. Направен е опит да бъдат представени и осмислени по нов начин, базиран на позитивното право и практика, теоретични конструкции като „финансова система“, „публични финанси“, „контрол“, „финансов контрол“, „надзор“, „одит“ и „финансова администрация“.

За повече информация>>