Предизвикай: Вещното право!

„Предизвикай: Вещното право! 1961-2019“

Стоян Ставру

Издателство „Сиела“ представя новата книга на Стоян Ставру „Предизвикай: Вещното право! 1961-2019“.

Настоящото луксозно издание съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка със Закона за собствеността.

Книгата съдържа актове от период от 60 години, които са систематизирани съобразно главите на ЗС. Актовете са оформени с ясно открояване на поставения пред съда въпрос и на дадения отговор. В това издание от поредицата е добавен и инструментариум за ориентиранe и работа със съдебната практика.

За повече информация>>