Предизвикай: Неоснователното обогатяване!

„Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“

Стоян Ставру, Димитър Топузов, Николай Павлевчев

Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“ със съставители Стоян Ставру, Димитър Топузов, Николай Павлевчев.

Сборникът съдържа 17 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на неоснователното обогатяване, включително на историческите, общотеоретичните, частноправните и публичноправните аспекти на неоснователното обогатяване.

По-голямата част от статиите са представени на проведената през 2018 г. конференция „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!, организирана от сайта „Предизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България.

За повече информация>>