Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018

Съставители: Стоян Ставру, Румен Неков

Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018“ със съставители Стоян Ставру и Румен Неков.

Книгата съдържа 124 съдебни акта, разпределени в следните раздели: Общи правила (чл. 1–102 ГПК), Общ исков процес (чл. 103–309 ГПК), Особени искови производства (чл. 310–388 ГПК), Обезпечително производство (чл. 389–403 ГПК), Изпълнително производство (чл. 404–529 ГПК), Охранителни производства (чл. 530–607 ГПК), Право на ЕС (чл. 608–633 ГПК) и ЗУСЕСИФ.

За повече информация>>