Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)

„Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)“

Теофана Евгениева, Николай Павлевчев

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)“ на

Теофана Евгениева, Николай Павлевчев.

Сборникът съдържа над 220 решения и определения на състави на ВКС по дела по несъстоятелност, подбрани и подредени по начин, спомагащ търсенето на връзки между отделните съдебни произнасяния.

Авторите целят да визуализира тенденциите при правораздавателната дейност в материята на търговската несъстоятелност. 

За повече информация>>