Помагало по данъчно право

„Помагало по данъчно право“

Второ издание

Ганета Минкова, Нина Чилова

Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите. То би представлявало интереси за тези, на които им предстои полагане на държавен изпит  „Публичноправни науки“, докторантски изпит или кадидатстване за заемане надлъжност в държавната администрация. Помагалото ще бъде полезно и за практикуващи юристи, а и на граждани, тъй като всеки може да бъде засегнат от акт, издаден във връзка с данъчни задължения.

Всяка тема съдържа план, посочване на нормативната уредба, препоръчителна литература, основни понятия, въпроси, тест и казус. Освен това са посочени и актове на КС, ВАС и съдебна практика на административните съдилища.

За повече информация>>