Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове

„Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове“

Антония Илиева

Издателство „Сиела“ представя новото „Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове“ с автор Антония Илиева.

Създаването на помагало е продиктувано точно от динамиката на развитие на административното право и процес и е насочено към студентите, преподавателите и практикуващите юристи.

Помагалото е разделено на четири дяла, които обхващат областта на материалното административно право, ключови съдебни актове, казуси, подпомагащи подготовката за държавен изпит, и тестове, подходящи при подготовката за писмен теоретичен изпит по дисциплината „Административно право“.

За повече информация>>