Правото – традиции и перспективи

„Правото – традиции и перспективи“

Христо Паунов

Издателство „Сиела“ представя  новата книга на Христо Паунов – „Правото – традиции и перпективи“.

В сборникът са поместени материалите от Юбилейна научна конференция на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проведена през септември 2017 г.

Разработките са обособени в няколко панела, обхващащи всички области на правната наука: гражданскоправни, публичноправни, международноправни, теория и история на правото и наказателноправни науки.

За повече информация>>