Лекции по обща теория на правото. Част 2

„Лекции по обща теория на правото. Част 2“

Даниел Вълчев

В първата част на курса по Обща теория на правото е направен опит за създаване на определена представа за правото на равнище правна норма и на равнище правен ред.

В настоящата, втора част на курса, акцентът е поставен върху онези основни правни понятия, с помощта на които може да се конструира юридически една конкретна социална ситуация с правно значение.

Книгата е организирана по подобие на първата част и се състои от четири лекции, посветени съответно на юридическите факти, на субективните права и правните отношения, на субектите на правото и на правоприлагането. С помощта на тези основни правни понятия и на свързаните с тях понятия, класификации, зависимости и аргументационни линии, авторът доизгражда общата рамка на правото, а оттук и езиковата и логическата рамка на юридическия дискурс на полето на теоретичните изследвания в отрасловите правни науки и на полето на юридическата практика.

За повече информация>>