Наказателно право в схеми и определения. Обща част

„Наказателно право в схеми и определения. Обща част“

Четвърто издание

Румен Владимиров , Ралица Костадинова

Издателство „Сиела“ представя четвъртото издание на книгата „Наказателно право в схеми и определения. Обща част“  от авторския екип на Румен Владимиров и Ралица Костадинова.
 
Книгата представя общата част на наказателното право под формата на схеми и определения, с което цели улесняване възприемането на институтите от Общата част на НК, както и взаймовръзката между тях.
 
Изданието е актуализирано съобразно измененията в нормативната уредба към октомври 2017 година и е обогатено с нови тестове и въпроси за проверка на знанията.