Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика (2008–2018). Том 2

„Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика (2008–2018). Том 2“

Весела Ивчева

Издателство „Сиела“ представя том втори на сборника „Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика (2008–2018)“ със съставител Весела Ивчева.

Настоящото издание представлява сборник със селектирана практика на ВКС по въпросите, касаещи нотариалната практика. Систематизирана по нормативни актове и правни институти, книгата позволява да се проследи развитието на практиката на ВКС в областта на гражданското и облигационното право.

Книгата обхваща сравнително дълъг времеви период и анализът на решенията дава представа за развитието на различните концепции и идеи в практиката на съдилищата.

За повече информация>>