Нотариални производства. Второ актуализирано издание

„Нотариални производства“

Второ актуализирано издание

Красимир Димитров

Издателство „Сиела“ представя второ актуализирано издание на книгата „Нотариални производства“ на автора Красимир Димитров.

Настоящият труд е посветен на промените в българското процедурно нотариално право, настъпили след влизане в сила на ЗННД през 1997 г. и ГПК през 2007 г.

Разгледани са различни теоретични проблеми, свързани с правната същност и видовете нотариални производства, като е потърсен отговор на многобройни пра​ктически въпроси, възниквали в нотариалната дейност.

За повече информация>>