Наказателно право. Обща част. Второ издание

„Наказателно право. Обща част. Второ издание“

Александър Стойнов

Издателство „Сиела“ представя второ издание на книгата „Наказателно право. Обща част. Второ издание“ на автора Александър Стойнов.

Изданието представлява актуализиран и допълнен вариант на вече утвърдения учебен курс по наказателно право обща част. В новото издание са разгледани задълбочено всички институти от Общата част на Наказателния кодекс. Освен това са анализирани и коментирани тенденциите в съдебната практика и тълкувателните решения на Върховния касационен съд​.

За повече информация>>