Наказателно право. Обща част. Второ актуализирано и допълнено издание

„Наказателно право. Обща част“

Второ актуализирано и допълнено издание

Румен Владимиров , Катина Христова , Николай Стефанов

Издателство „Сиела“ представя „Наказателно право. Обща част.“ с авторски състав – Румен Владимиров , Катина Христова , Николай Стефанов. Настоящото издание е актуализиран и допълнен вариант на учебното помагало от 2012 г.
 
Темите следват структурата на Наказателния кодекс и са обособени в четири части. В първата накратко се излагат важните и съществени теоретични положения, като основа за успешното решаване на наказателноправни казуси. Във втората се включват тестови въпроси, с които се цели да се проверят получените теоретични познания, включително и чрез уточняване и разграничаване на основните наказателноправни понятия, категории и институти. Третата част на всяка от темите съдържа казуси, чрез решаването на които ще се постигне практическо прилагане на теоретичните знания.