Международна компетентност по граждански и търговски дела

„Международна компетентност по граждански и търговски дела“

Васил Пандов

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Международна компетентност по граждански и търговски дела“ на Васил Пандов.

Tя изследва същността, функцията, упражняването и уредбата на правомощието на българските съдилища да се произнесат по спорове с международен елемент по граждански и търговски дела.

Авторът анализира понятието за международна компетентност по граждански и търговски дела на българските съдилища, видовете й, причините и подхода към създаване на правната й уредба, нейното упражняване и теории за нея.

В основата на избрания критерий в диспозицията на процесуалните норми за международна компетентност стои даден вид връзка. Подробно са разгледани надлежността й или липсата на близост между делото и българския съд.

За повече информация>>