Пътят към Конституцията

„Пътят към Конституцията“

Димитър Ганев

Издателство „Сиела“ представя книгата „Пътят към Конституцията“ на Димитър Ганев.

Трудът прави анализ върху Конституцията на Република България от 1991 г. – факторите, които са повлияли за оформянето на конституционни текстове.

Изданието акцентира на основанията и факторите, които са изиграли роля за създаването на четвъртата българска конституция. 

В разглеждания от автора период, представя България не като самостоятелен субект, който сам определя съдбините си, а като част от по-мащабен процес, започнал в Съветския съюз с Горбачовата перестройка, която дава тласък на разпада на комунистическите режими в Централна и Източна Европа. По тази причина е отделил сериозно внимание в първата глава на процесите както в Съветския съюз, така и в страните от Източния блок. Книгата показва и влиянието, което оказват последните години от управлението на БКП и сериозното отражение, което дават те върху действията на основните политически субекти в първите години на прехода.

В книгата е проследен хронологично политическият процес от 10 ноември 1989 г. до подписването на българската конституция, като специално внимание е обърнато основно върху моментите – най-съществен фактор за оформянето на българския конституционен текст.

За повече информация>>