Контролът в здравеопазването

„Контролът в здравеопазването“

Антония Илиева

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Контролът в здравеопазването“ с автор Антония Илиева.

Книгата съдържа подробен анализ на актуалното здравно законодателство и на съдебната практика.

Изданието дава правен обзор на всички контролни административни органи в сферата на здравеопазването и на правомощията им. Разгледани са и органите извън системата, разполагащи с контролни правомощия. Направено е практическо разграничение между „контрол“ и „надзор“, както и на различните видове отговорност в здравеопазването.

За повече информация>>