Конкурентно право

„Конкурентно право“

Второ актуализирано издание

Денчо Славов

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Конкурентно право“ от Денчо Славов.

Авторът е систематизирал въпросите на конкурентното право в България. Разгледани са общите теоретични въпроси за мястото на конкурентното право в системата на правото и връзката между европейското и националното конкурентно право.

Изданието включва както общите понятия на конкурентното право, така и специалните институти на материалното конкурентно право – разрешаването на концентрациите, забранените споразумения и съгласувани търговски практики, злоупотребата с господстващо положение и нелоялните търговски практики.

Книгата обхваща и материята на конкурентното процесуално право, което урежда реда за прилагане на нормите на материалното право.

За повече информация>>