Компетентност на административните органи

„Компетентност на административните органи“

Дарина Зиновиева

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Компетентност на административните органи“ с автор проф. д-р Дарина Зиновиева.

Изданието разглежда един от ключовите въпроси в областта на административното право – компетентността при издаване на административни актове.

Освен основните теоретични постановки, в труда са коментирани множество актове на ВАС и на Конституционния съд, с което изданието придобива и изключителна практическа насоченост.

Изданието е съобразено с промените в административното законодателство, направени в края на септември 2018 г.

За повече информация>>