Измененията в ЗАНН от 2020 г.

Заглавие: „Измененията в Закона за административните нарушения и наказания от 2020 г.“ – Коментар

Автор: Цветан Сивков

Издателство: „Сиела“

Изданието е цялостно изследване върху мащабните изменения и допълнения в ЗАНН от края на 2020 г. и поради това без съмнение ще е изключително полезно както за студентите, така и за всички практикуващи юристи, а също и за държавни служители, които се занимават с административно наказване. В книгата  последователно са анализирани всички съществени изменения и допълнения, като авторът аргументирано заключава, че те като цяло са стъпка в правилна посока – и като нормативна уредба, и като приближаване към един бъдещ Административнонаказателен кодекс.

За повече инфорамиця>>