Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза

„Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза“

Веселина Манева

Издателство „Сиела“ представя новата книга на Веселина Манева „Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза“. Настоящото изследване разглежда въпросите, свързани със закрилата на правата на интелектуална собственост, и механизмът на правно регулиране на отношенията, възникнали по повод нейните обекти.

Авторът изследва и правоприлагането и експертните проучвания, като отправна точка в правилното разбиране и осъществяване на обективното право при установяване на определени правни основания. Особено внимание е обърнато на законната сила на правораздавателните актове и техните ефекти, както и различието им с правните норми.

За повече информация>>