Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи

„Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи“

Атанас Славов

Книгата разглежда гражданското участие и пряката демокрация.

Изследването има за цел от една страна да информира за различните форми и процедури и от друга да мобилизира и консолидира подкрепа за запазване и развиване на ценностите и принципите на конституционната демокрация.

Изданието е насочено към юристи, политолози, социолози, представители на институции и на гражданското общество, но и за всеки свободен, активен и критично мислещ гражданин.

За повече информация>>