Финансово право. Кратък курс. Казуси

„Финансово право. Кратък курс. Казуси“

Иван Стоянов

Издателство „Сиела“ представя шестото издание на „Финансово право“, което представлява съкратена версия на учебника.

Настоящото издание обхваща и изяснява в синтезиран вид всички институти на ФП, както и казуси с решения. Практическата насоченост на книгата се обуславя от разработените казуси и разгледаните решения на ВАС и на КС, както и предложенията de lege ferenda.

В шестото издание изцяло е преработена специалната част, като са обособени три раздела: Бюджетно право, Банково дело, Валутно и митническо законодателство. Разработена е нова глава: Мита. Митнически контрол, както и три нови казуса.

За повече информация>>