Философският нормативизъм в правото

„Философският нормативизъм в правото“

Димитър Радев

Издателство „Сиела“ представя новата книга  на проф. Димитър Радев „Философският нормативизъм в правото“.
 
Разработката защитава нормативната теория в правната наука – като знание, доктрина и научен метод. В изданието се развива основната теза, че нормативизмът не е част от юридическия позитивизъм, а самостоятелна правна теория и методологическо учение. Авторът доразвива учението на известния австрийски учен Ханс Келзен (създател на Виенската правна школа) и дава свой принос в нея чрез разкриването на философските черти, от една страна, на това учение, а от друга – разкрива институционалните свойства на нормативизма.
 
Професор Димитър Радев  преподава „Обща теория на правото“ и „Общо учение за държавата“ в Юридически факултет на УНСС от 2001 г. От юни 2017 г. проф. Радев е  и „доктор на юридическите науки“ с дисертация на тема „Нормативизъм и институционализъм в правото“. Има издадени седем монографии и десетки статии в научни издания, както и в периодичния печат.