Екологично право. Специална част

„Екологично право. Специална част“

Георги Пенчев

Издателство „Сиела“ представя второ преработено и допълнено издание на специалната част на учебника „Екологично право“ на Георги Пенчев.

Настоящото учебно ръководство е посветено на правната защита на отделните природни ресурси, както и на някои видове дейности, които оказват значително въздействие върху околната среда. Българското законодателство в тази област се развива изключително динамично поради редовното членство на страната в Европейския съюз от 1.01.2007 г. и поради участието й в редица двустранни и многостранни международни договори в областта на опазване на околната среда.

За повече информация>>