Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право

„Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право“

Стойчо Дулевски

Издателство „Сиела“ представя ново заглавие в правната литература – „Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право“ с автор Стойчо Дулевски.

В книгата са разгледани както типичните, така и специфичните хипотези при определянето на мястото на стопанска дейност, като са взети предвид международните и националните нормативни актове, относими към темата. Специално място е отделено на бъдещите тенденции в развитието на концепцията.

Стойчо Дулевски е доктор по право и магистър по икономика. Работи като данъчен консултант и води занятия по данъчно право в Университета за национално и световно стопанство. Специализирал е в Института по австрийско и международно данъчно право към Виенския икономически университет и в Университета в Оснабрюк – Германия. Член е на Международната данъчна асоциация (IFA).

За повече информация>>