Данъчно право

„Данъчно право“

Иван Стоянов

Издателство „Сиела“ представя седмото издание на „Данъчно право“ на Иван Стоянов.
 
Книгата е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван в България. Седмото му издание се налага както от всестранния интерес към материята, така и от активната законодателна дейност.
 
Учебникът обхваща общата и специалната част на данъчното право, както и данъчния процес.
 
Към настоящето издание са включени и казуси. Учебникът е съобразен с последните изменения в законодателството. Разгледани са редица актуални решения на ВАС и СЕС по данъчни дела и са направени някои предложения de lege ferenda.