Актуални трудове

„Актуални трудове“

проф. д-р Кино Лазаров

Издателство „Сиела“ представя новара книга „Актуални трудове“. Настоящото издание съдържа три труда на проф. Кино Лазаров.

Първият е непреиздаваната в продължение на повече от тридесет години монография „Принудителни административни мерки“, а двете други студии са посветени на по-общите въпроси на недействителността на административните актове и компетентността на административните органи при тяхното издаване.

За повече информация>>