Европейско дружетсво. Societas Europaea

„Европейско дружетсво. Societas Europaea“

Асен Воденичаров

Издателство „Сиела“ представя новата книга на Асен Воденичаров – „Европейско дружетсво. Societas Europaea“.

Книгата разглежда новоформираното правноорганизационно образувание с европейски характер – европейското дружество. То се обозначава още като Европейско акционерно дружество или Societas Europaea.

Изданието представя европейското дружество като утвърждаващо се като ефективен инструмент за трансгранично сближаване, функцията му  да обединява субекти от европейски страни и да осъществява трансгранични операции в рамките на ЕС.

Монографията разглежда поставяните въпроси в сравнителноправен аспект, което дава възможност за съпоставяне на съответните проблеми в различните държави членки.

Формулирани са редица предложения de lega ferenda, с оглед усъвършенстване на действащата правна уредба.

За повече информация>>