Конкурс за студентски есета „Кога изчезна етиката в правото?“

Фондация Български институт за правни инициативи съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема „Кога изчезна етиката в правото?“.

Изискванията към кандидатите са следните: да са студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение; да представят удостоверение /или друг официален документ/ от обучаващата институция, съдържаща информация за специалността, формата и курса на обучение. 

Изисквания към есето са следните: да представлява писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание; да е написано на български език, в обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman, размер 12, разредка 1.5; да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид, да има ясна структура, теза и аргументи; да проблематизират аспекти на правната етика и да се стремят към представяне на иновативни решения за преодоляване на системни дефицити в посочената тематика; демонстрирането на познания в други хуманитарни области (философия, социология, политология и др.) ще бъде оценено високо.

За победителите са предвидени следните парични награди:

  • първа награда – 600 лв.
  • втора награда – 400 лв.
  • трета награда – 200 лв.

Освен паричната награда на победителите ще бъде подарена и правна литература.

Краен срок за включване в конкурса: 15 декември 2018 г.

За повече информация>>