Доброволци в БХК

Български Хелзинкски комитет предлага Стажантска програма за доброволци.

Стажът е неплатен, в рамките на определен проект или в продължение на три, шест или повече месеца.

Работата на доброволците включва всички или някои от следните дейности:

 • извършване на проучвания по зададени теми и въпроси в сферата на правата на човека и подпомагане на експертите в програмите за изготвяне на общи или тематични доклади;
 • осъществяване на контакти с институции и неправителствени организации, вкл. изпращане на запитвания или отговаряне на запитвания, обработка на предоставени данни;
 • участие в теренна работа под формата на посещения в затворени институции или събиране на информация от уязвими групи;
 • преводи от и на английски или (по-рядко) друг език;
 • техническа работа за подпомагане на належащи нужди от административен характер – завеждане на книги в библиотеката; подпомагане организацията на събитие и подобни.

Условията за кандидатстване са:

 • студент или завършил някоя от следните специалности: право, политология, социология, международни отношения, психология, библиотечно дело или друга хуманитарна специалност;
 • изявен интерес към защитата на човешките права;
 • възможност за между 4 и 20 часа доброволческа дейност на седмица;
 • компютърна грамотност;
 • владеене на български и английски език на много добро писмено ниво;

Българският хелзински комитет предлага:

 • обучение по защита на човешките права – в хода на работата и чрез участие на специализирани семинари и други обучителни мероприятия;
 • добиване на практически опит в защитата на човешките права;
 • достъп до богатата колекция издания и доклади на правозащитна тематика в библиотеката на БХК;
 • гъвкаво работно време между 10:00 и 18:00 ч. и работно място в централен офис на БХК или дистанционна работа в предложени от Вас дни/часове.
 • възможност да получите препоръка при добро представяне и проявена инициативност.

За повече информация>>