Стаж в Адвокатско дружество Кинкин и партньори

Адвокатско дружество Кинкин и партньори обявява конкурс за подбор на стажанти.

Стажантската програма е с продължителност до 31 август 2020 г.

Изискванията към кандидатстващите са следните: завършен 4 или 5 курс и перфектно владеене на английски език, владеенето на втори чужд език е предимство.

Стажантът ще извършва справки и проверки в съдилища, държавни и общински институции, изготвя проекти на документи по конкретно възлагане, проучване и анализ на нормативна база и съдебна практика, разучава правни материи.

Подборът се провежда чрез тест и интервю.

Обявата>>

Източник на снимката: интернет