Стажантска програма в АД „Георгиев, Тодоров и Ко.“

Адвокатско дружество Георгиев, Тодоров и Ко.“ обявява Стажантска програма.

Продължителността на програмата е 6 месеца с възможност за удължаване. Работното време е съобразено с учебната програма и изпитните сесии на стажанта.

Стажантът оказва съдействие на адвокати по различни казуси. Осъществява на комуникации по телефона и електронна поща с клиенти. Участва в срещи. Изготвя становища. Извършва техническа подготовка по текущи дела на кантората.

Изисквания: студент по право – 4 – 5 курс или завършил семестриално, отличен писмен и говорим английски език, минимален среден успех от взетите към момента семестриални изпити – 5,50, отлични компютърни умения.

Начин на провеждане на подбора: С кандидатите, които отговарят на изискванията, се провежда събеседване, проверка на нивото на познание на английски език и решаване на казус, съответстващ на степента на придобитите знания.

Срок за подаване на документи: 31 март 2021 г.

За повече информация>>