Archive Нови книги

03 Дек.
0

Оздравителният план

„Оздравителният план“ Емил Радев Издателски комплекс „Труд и право“ издава новата книга „Оздравителният план“ с автор Емил Радев. Книгата предлага цялостно изследване на оздравителния план според процедурата по несъстоятелност, уредена в Търговския закон. Трудът е насочен към анализ на важни въпроси, ...

Виж още
29 Ное.
0

Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя учебника на Александър Стойнов – „Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“ Книгата прави исторически преглед, обща характеристика и система на престъпленията против собствеността и разглежда съставите на ...

Виж още
29 Ное.
0

Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя учебника „Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека“ с автор Александър Стойнов. Книгата е разделена на три части престъпления против личността, престъпления против правата на гражданите ...

Виж още
13 Ное.
0

Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове

„Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове“ Антония Илиева Издателство „Сиела“ представя новото „Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове“ с автор Антония Илиева. Създаването на помагало ...

Виж още
11 Ное.
0

Компетентност на административните органи

„Компетентност на административните органи“ Дарина Зиновиева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Компетентност на административните органи“ с автор проф. д-р Дарина Зиновиева. Изданието разглежда един от ключовите въпроси в областта на административното право – компетентността при издаване на административни актове. Освен основните ...

Виж още
05 Ное.
0

Съседското право като институт на вещното право в България

„Съседското право като институт на вещното право в България“ Павел Сарафов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Съседското право като институт на вещното право в България“ на автора Павел Сарафов. Трудът се занимава с отношенията между съседи, защото значението на съседското право ...

Виж още
01 Ное.
0

Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права

„Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права“ Росен Карадимов Издателство „Сиела“ представя новата книга на Росен Карадимов – „Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права“. Книгата представлява цялостно изследване на аудио-визуалното произведение като обект на авторско право. Авторът на труда прави ...

Виж още
17 окт.
0

Увеличаване на капитала на акционерно дружество

“Увеличаване на капитала на акционерно дружество” Таня Бузева Издателство “Сиби” представя книгата „Увеличаване на капитала на акционерно дружество“ с автор Таня Бузева. В изданието систематично са дефинирани и представени три модела на увеличаване на капитала, под които са подведени уредените ...

Виж още
28 сеп.
0

Индивидът в международното право

“Индивидът в международното право” Диана Ковачева Издателство “Сиела” представя новата книга “Индивидът в международното право” с автор Диана Ковачева. Монографията изследва еволюцията в международния статус на физическите лица през призмата на развитието на международното право и анализира динамиката в съществуващите теории за ...

Виж още
11 сеп.
0

Гражданско право. Правни и научни изследвания

“Гражданско право. Правни и научни изследвания” Кристиан Таков Издателство “Сиби” представя книгата „Гражданско право. Правни и научни изследвания“ с автор Кристиан Таков. “Изданието е посветено на правото – така, както доц. Кристиан Таков го виждаше, обичаше, разбираше и желаеше да ...

Виж още
456