Archive Нови книги

31 Дек.
0

Административен процес. Шесто преработено и допълнено издание

„Административен процес“ Шесто преработено и допълнено издание проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров Издателство „Сиела“ представя шесто преработено и допълнено издание на учебника „Административен процес“ с автори проф. д-р Кино Лазаров и проф. д-р Иван Тодоров. В учебника са разгледани ...

Виж още
26 Дек.
0

Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation

„Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation“ Савина Михайлова-Големинова The Copenhagen criteria are the essential conditions which Candidate Countries must satisfy in order to become Member States. Even in the absence of ...

Виж още
17 Дек.
0

Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право

„Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право“ Стойчо Дулевски Издателство „Сиела“ представя ново заглавие в правната литература – „Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право“ с автор Стойчо Дулевски. В ...

Виж още
12 Дек.
0

Акционерно дружество

„Акционерно дружество“ Ангел Калайджиев Издателство „Сиби“ представя новата книга на Ангел Калайджиев „Акционерно дружество“. Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на ЕС за акционерното дружество. Формулирано е научно определение на явлението. Последователно са разгледани ...

Виж още
07 Дек.
0

Апортът в капиталовите търговски дружества

„Апортът в капиталовите търговски дружества“ Атанас Петров Издателство „Сиела“ представя новата книга „Апортът в капиталовите търговски дружества“ с автор Атанас Петров. Изследването е посветено на частноправните аспекти на непаричните вноски в капиталовите търговски дружества. Изследваната тема е свързана и със значителни ...

Виж още
05 Дек.
0

Рамковият договор

„Рамковият договор“ Нора Москова Издателство „Сиела“ представя новата книга „Рамковият договор“ на автора Нора Москова. Изданието представлява теоретично и практическо изследване на многообразието на рамковите договори и тяхното приложение в различните сфери на стопанския живот. Авторът си поставя за цел да ...

Виж още
03 Дек.
0

Оздравителният план

„Оздравителният план“ Емил Радев Издателски комплекс „Труд и право“ издава новата книга „Оздравителният план“ с автор Емил Радев. Книгата предлага цялостно изследване на оздравителния план според процедурата по несъстоятелност, уредена в Търговския закон. Трудът е насочен към анализ на важни въпроси, ...

Виж още
29 Ное.
0

Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя учебника на Александър Стойнов – „Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“ Книгата прави исторически преглед, обща характеристика и система на престъпленията против собствеността и разглежда съставите на ...

Виж още
29 Ное.
0

Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя учебника „Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека“ с автор Александър Стойнов. Книгата е разделена на три части престъпления против личността, престъпления против правата на гражданите ...

Виж още
13 Ное.
0

Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове

„Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове“ Антония Илиева Издателство „Сиела“ представя новото „Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове“ с автор Антония Илиева. Създаването на помагало ...

Виж още
3456