Archive Нови книги

10 апр.
0

Ръководство за практическа подготовка по трудово право

„Ръководство за практическа подготовка по трудово право“ второ издание автор: Красимира Средкова издателство: „Сиби“ Настоящото ръководство е насочено предимно към студентите в юридическите факултети, но може да бъде в помощ на всеки, в чиято професионална дейност присъства трудовото право. Представените ...

Виж още
03 апр.
0

Спиране на исковото производство

„Спиране на исковото производство“ автор: Анастас Пунев издателство: „Сиби“ Книгата е посветена на института на спирането в исковия граждански процес. В нея са разгледани както основанията за спиране, посочени в чл. 229, ал. 1 ГПК, така и отражението на тези ...

Виж още
30 мар.
0

Международната организация на труда и България – 100 години и занапред

„Международната организация на труда и България – 100 години и занапред“ автори: Васил Мръчков, Ирена Илиева, Пламенка Маркова, Кванг-Таек Лии, Мария Минчева, Светлана Головина, Мария Чочова, Емил Мингов, Ивайло Стайков, Димитър Бранков, Ярослава Генова, Анжелика Ясинская-Казаченко, Паунита Петрова, Кирил Томашевски, ...

Виж още
26 мар.
0

Лекции по обща теория на правото. Част 2

„Лекции по обща теория на правото. Част 2“ Даниел Вълчев В първата част на курса по Обща теория на правото е направен опит за създаване на определена представа за правото на равнище правна норма и на равнище правен ред. В ...

Виж още
24 мар.
0

Помагало по данъчно право

„Помагало по данъчно право“ Второ издание Ганета Минкова, Нина Чилова Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите. То би представлявало интереси за тези, на които им предстои полагане на държавен изпит  „Публичноправни науки“, докторантски изпит ...

Виж още
13 мар.
0

Право на Европейския съюз

„Право на Европейския съюз“ Четвърто основно преработено и допълнено издание Жасмин Попова Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и ...

Виж още
27 февр.
0

Казуси по търговско право

„Казуси по търговско право“ Жана Колева Сборникът предлага казуси, чието разпределение следва систематиката на ТЗ. Процесът в търсене на правилното разрешение на конкретно поставения правен проблем насочва погледа и към други институти на частното право и често изисква съпоставянето им. ...

Виж още
17 февр.
0

Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди

„Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди“ Стоян Ставру Настоящата монография има за цел да предложи възможни вещноправни решения на част от съществуващите екологични проблеми. Тези решения преминават през обосноваването както на една особена категория вещи: вещи в ...

Виж още
22 ян.
0

Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти

„Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти“ Стефан Радев Монографията е посветена на проблемите на отговорността за дейността на администрацията като проявление на отговорността на държавата и общините за вреди. Подробно е анализирана тълкувателната практика на ВКС и ...

Виж още
15 ян.
0

Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)

„Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)“ Стоян Ставру В сборника са представени 90 съдебни акта, постановени по чл. 290 ГПК (84 на ГК и 6 на ТК), от които 59 решения (57 на ГК и 2 на ТК) и 31 определения (27 на ...

Виж още
234