Archive Нови книги

06 мар.
0

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017

„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017“ Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новата книга „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право – 2017“. „Като източник на общо и абстрактно регулиране на обществените отношения, нормативният акт не винаги ...

Виж още
01 мар.
0

Трудово право

„Трудово право“ Васил Мръчков Издателство „Сиби“ представя десетото преработено и допълнено издание на учебника „Трудово право“. Книгата е написана по действащото българско трудово право. В нея са разгледани въпросите на възникването, действието и прекратяването на индивидуалното трудово правоотношение, както и на колективното трудово ...

Виж още
22 февр.
0

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика

„Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част V. Действия на задълженията – изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98)“ Съставител: Константин Кунчев Издателство „Сиби“ представя част V на „Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика“. В сборника е ...

Виж още
20 февр.
0

Правото на свобода на съвестта и религията. Правото на образование

„Правото на свобода на съвестта и религията. Правото на образование“ Издателство „Сиби“ представя новата книга „Правото на свобода на съвестта и религията. Правото на образование“. Книгата представлява превод на две ръководства на Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/– за ...

Виж още
11 февр.
0

Европейско дружетсво. Societas Europaea

„Европейско дружетсво. Societas Europaea“ Асен Воденичаров Издателство „Сиела“ представя новата книга на Асен Воденичаров – „Европейско дружетсво. Societas Europaea“. Книгата разглежда новоформираното правноорганизационно образувание с европейски характер – европейското дружество. То се обозначава още като Европейско акционерно дружество или Societas Europaea. ...

Виж още
01 февр.
0

Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

„Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим“ Поля Голева и Красен Стойчев Издателство „Сиби“ представя новата книга „Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим“ на авторите Поля Голева и Красен Стойчев. Трудът е посветен на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според ...

Виж още
26 ян.
0

Пътят към Конституцията

„Пътят към Конституцията“ Димитър Ганев Издателство „Сиела“ представя книгата „Пътят към Конституцията“ на Димитър Ганев. Трудът прави анализ върху Конституцията на Република България от 1991 г. – факторите, които са повлияли за оформянето на конституционни текстове. Изданието акцентира на основанията и ...

Виж още
21 ян.
0

Данъчно право

„Данъчно право“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя седмото издание на „Данъчно право“ на Иван Стоянов.   Книгата е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван в България. Седмото му издание се налага както от всестранния интерес към материята, така и ...

Виж още
17 ян.
0

Конституционно право

„Конституционно право“ Емилия Друмева Издателство „Сиела“ представя петото издание на „Конституционно право“ на Емилия Друмева. Преработеното и допълнено издание продължава представянето на българското конституционно право, както и основни черти на конституционализма по света.  Конструктивността на дебата за правилата, по които гражданите ...

Виж още
16 ян.
0

Финансово право. Кратък курс. Казуси

„Финансово право. Кратък курс. Казуси“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя шестото издание на „Финансово право“, което представлява съкратена версия на учебника. Настоящото издание обхваща и изяснява в синтезиран вид всички институти на ФП, както и казуси с решения. Практическата насоченост ...

Виж още
234