Archive Нови книги

28 май
0

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК

„Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК“ Емилия Панайотова Издателство „Сиби“ представя новата книга „Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК“ с автор Емилия Панайотова. Изданието е посветено на формирането, същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната ...

Виж още
12 май
0

Вертикални споразумения

„Вертикални споразумения“ Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever и Иван Маринов Издателство „Сиби“ представя новата книга „Вертикални споразумения“ на авторите Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever и Иван Маринов. Изданието съдържа правен анализ и практически правни съвети във връзка с конкурентните правила на ЕС, приложими ...

Виж още
08 май
0

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)

„Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)“ Теофана Евгениева, Николай Павлевчев Издателство „Сиела“ представя новата книга „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)“ на Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. Сборникът съдържа над 220 решения и определения на състави на ...

Виж още
03 май
0

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

„Прекратяване на трудовия договор без предизвестие“ Николай Стоянов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Прекратяване на трудовия договор без предизвестие“ с автор Николай Стоянов. Изданието прави обобщен анализ на съдебната практика по прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие по реда на чл. ...

Виж още
30 апр.
0

Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ

‏“Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ“ Теодора Георгиева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ“ с автор Теодора Георгиева. Книгата представлява актуално изследване на сравнимостта между престъплението и административното нарушение. Авторът представя както от теоретична, ...

Виж още
28 апр.
0

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

„Обезпеченията в материалното и в процесуалното право“ проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Камелия Касабова, проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Стефанов, проф. д-р Поля Голева, доц. д-р Таня Градинарова, Костадинка Недялкова, Валя Гигова, Стефан ...

Виж още
11 апр.
0

Развитие на реформата на наказателния процес

„Развитие на реформата на наказателния процес“ Никола Манев Издателство „Сиела“ представя новата книга на Никола Манев – „Развитие на реформата на наказателния процес“. Една от особеностите на актуализацията на измененията и допълненията в НПК е ускорената и подчертана динамика на протичане ...

Виж още
10 апр.
0

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новата книга на Стоян Ставру и Румен Неков „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2017“. Изданието представлява сборник съдебна практика по актуални въпроси от трудовото, ...

Виж още
22 мар.
0

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017

„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017“ Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право: 2017“, съставен от Стоян Ставру и Румен Неков. Поредицата „Предизвикай: Съдебната практика!“ има за задача да предложи опит за систематизиране ...

Виж още
12 мар.
0

Контролът в здравеопазването

„Контролът в здравеопазването“ Антония Илиева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Контролът в здравеопазването“ с автор Антония Илиева. Книгата съдържа подробен анализ на актуалното здравно законодателство и на съдебната практика. Изданието дава правен обзор на всички контролни административни органи в сферата на ...

Виж още
234