Archive Нови книги

06 февр.
0

Истина и справедливост

„Истина и справедливост“ Кристиан Таков Издателство „Сиби“ представя ново заглавие в правната литература  – „Истина и справедливост“ с автор Кристиан Таков. Сборникът представя част от публицистичното наследство на видния юрист доц. Кристиан Таков. В книгата са включени текстове от личния ...

Виж още
05 февр.
0

Глобата по българското наказателно право

„Глобата по българското наказателно право“ Розалина Николова Издателство „Сиела“ представя новата книга „Глобата по българското наказателно право“ с автор Розалина Николова. Настоящият труд е самостоятелно изследване, посветено на глобата по българското наказателно право. В него е направен обстоен исторически преглед на ...

Виж още
30 ян.
0

Теория на модерната държава

„Теория на модерната държава“ Тенчо Колев Издателство „Сиела“ представя ново заглавие в правната литература – „Теория на модерната държава“ с автор Тенчо Колев. Учебникът обхваща изчерпателно всички въпроси от конспекта по дисциплината Обща теория на държавата в юридическите факултети в страната. В книгата са разгледани и някои нови ...

Виж още
28 ян.
0

Действие на договора по отношение на лицата

„Действие на договора по отношение на лицата“ Таня Йосифова Издателство „Сиби“ представя новата книга „Действие на договора по отношение на лицата“ с автор Таня Йосифова. Изданието е посветено на въпросите, свързани с действието на договора между страните по него (т.нар. „вътрешно ...

Виж още
16 ян.
0

Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи

„Новите положения при платежните услуги. Приложен коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи“ Камелия Касабова и Минка Тюфекчиева-Михайлова Издателство „Труд и право“ представя новата книга „Новите положения при платежните услуги. Коментар на Закона за платежните услуги и платежните системи“ с ...

Виж още
11 ян.
0

Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд

„Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя новия „Сборник съдебна практика по данъчни дела на Върховния административен съд“ със съставител Иван Стоянов. Сборникът обхваща практиката на ВАС по данъчни дела за периода ...

Виж още
08 ян.
0

Рамков договор на Алианса

„Рамков договор на Алианса“ проф. д-р Дейвид Моузи Рамковият договор на Алианса FAC-1 е типов многостранен договор, който може да се използва и за обществени поръчки. Той съчетава обхвата на рамков договор с отношенията на сътрудничество в един алианс, като въвежда нови механизми за създаване ...

Виж още
31 Дек.
0

Административен процес. Шесто преработено и допълнено издание

„Административен процес“ Шесто преработено и допълнено издание проф. д-р Кино Лазаров, проф. д-р Иван Тодоров Издателство „Сиела“ представя шесто преработено и допълнено издание на учебника „Административен процес“ с автори проф. д-р Кино Лазаров и проф. д-р Иван Тодоров. В учебника са разгледани ...

Виж още
26 Дек.
0

Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation

„Challenges Facing Member States and Candidate Countries of the European Union in the Field of Taxation“ Савина Михайлова-Големинова The Copenhagen criteria are the essential conditions which Candidate Countries must satisfy in order to become Member States. Even in the absence of ...

Виж още
17 Дек.
0

Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право

„Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право“ Стойчо Дулевски Издателство „Сиела“ представя ново заглавие в правната литература – „Понятието за място на стопанска дейност в международното и българското данъчно право“ с автор Стойчо Дулевски. В ...

Виж още
2346