Archive Нови книги

04 Дек.
0

Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза

„Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза“ Веселина Манева Издателство „Сиела“ представя новата книга на Веселина Манева „Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза“. Настоящото изследване разглежда въпросите, свързани със закрилата на правата на интелектуална собственост, ...

Виж още
17 Ное.
0

Правото на свобода на съвестта и на религията. Правото на образование

„Правото на свобода на съвестта и на религията. Правото на образование“ Издателство „Сиби“ представя книгата „Правото на свобода на съвестта и на религията. Правото на образование“. Изданието представлява превод на две ръководства на Европейския съд по правата на човека – ...

Виж още
17 Ное.
0

Наказателно право в схеми и определения. Обща част

„Наказателно право в схеми и определения. Обща част“ Четвърто издание Румен Владимиров , Ралица Костадинова Издателство „Сиела“ представя четвъртото издание на книгата „Наказателно право в схеми и определения. Обща част“  от авторския екип на Румен Владимиров и Ралица Костадинова.   ...

Виж още
09 Ное.
0

Конкурентно право

„Конкурентно право“ Второ актуализирано издание Денчо Славов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Конкурентно право“ от Денчо Славов. Авторът е систематизирал въпросите на конкурентното право в България. Разгледани са общите теоретични въпроси за мястото на конкурентното право в системата на правото и ...

Виж още
06 Ное.
0

Договорът за факторинг

„Договорът за факторинг“ Красимир Коев Издателство „Сиби“ представя новата книга на Красимир Коев – „Договорът за факторинг“. Книгата представлява актуално изследване на договора за факторинг. Предмет на изследването е вътрешният договор за факторинг, който има преобладаващ дял в европейската и ...

Виж още
02 Ное.
0

Наказателно право. Обща част. Второ актуализирано и допълнено издание

„Наказателно право. Обща част“ Второ актуализирано и допълнено издание Румен Владимиров , Катина Христова , Николай Стефанов Издателство „Сиела“ представя „Наказателно право. Обща част.“ с авторски състав – Румен Владимиров , Катина Христова , Николай Стефанов. Настоящото издание е актуализиран ...

Виж още
29 окт.
0

Актуални трудове

„Актуални трудове“ проф. д-р Кино Лазаров Издателство „Сиела“ представя новара книга „Актуални трудове“. Настоящото издание съдържа три труда на проф. Кино Лазаров. Първият е непреиздаваната в продължение на повече от тридесет години монография „Принудителни административни мерки“, а двете други студии ...

Виж още
24 окт.
0

Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права

„Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“ Делян Недев Издателство „Сиела“ представя новата книга „Правно действие на първичните способи за придобиване на вещни права“ с автор Делян Недев. Изследването се интересува от зависимостта на първично придобитото право от ...

Виж още
20 окт.
0

Наказателни дела от частен характер

„Наказателни дела от частен характер“ Георги Митов Издателство „Сиби“ представя новата книга на Георги Митов „Наказателни дела от частен характер“. Трудът представлява цялостно съвременно изследване на производството по наказателни дела от частен характер. На основата на задълбочен анализ на действащата ...

Виж още
12 окт.
0

Философският нормативизъм в правото

„Философският нормативизъм в правото“ Димитър Радев Издателство „Сиела“ представя новата книга  на проф. Димитър Радев „Философският нормативизъм в правото“.   Разработката защитава нормативната теория в правната наука – като знание, доктрина и научен метод. В изданието се развива основната теза, ...

Виж още
2346