Archive Нови книги

09 сеп.
0

Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес

„Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес“ Ивайло Костов В книгата са изследвани въпросите, свързани с преклудирането на правото на ответника да противопостави възражения срещу предявения иск в общия исков процес. Разгледана е процесуалната уредба в България до ...

Виж още
03 сеп.
0

Административният договор по българското законодателство

„Административният договор по българското законодателство“ Христина Балабанова Монографията разкрива същността на административния договор. За постигането на тази целта е анализирана нормативната уредба в законодателство на страните от Западна Европа и е съпоставена с регламентацията в Административнопроцесуалния кодекс и специалните закони. ...

Виж още
20 авг.
0

Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс

Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс Румен Марков Книгата е монографично изследване на принудата като vis absoluta и vis compulsivа  и обстоятелство, изключващо и смекчаващо наказателната отговорност на принудения субект, както и относно новия член 16а от Наказателния кодекс. Главно място ...

Виж още
18 авг.
0

Защитникът в наказателния процес на Република България

„Защитникът в наказателния процес на Република България“ Десислава Давидкова-Димитрова Изследването е посветено на фигурата на защитника в българския наказателен процес по пълномощие или по назначение. Авторът разглежда някои особености във взаимоотношенията между защитника и обвиняемия. Книгата анализира в теоретичен аспект ...

Виж още
14 авг.
0

Специални разузнавателни средства. Незаконосъобразно използване и прилагане

„Специални разузнавателни средства. Незаконосъобразно използване и прилагане“ Пеню Грозев Издателство „Сиела“ представя настоящото издание, което представлява актуално изследване на темата, която тревожи както професионалните юристи, така и гражданското общество в България. Развитието на техниката и ползването й в разследването на ...

Виж още
08 авг.
0

Споразумението в българския наказателен процес

„Споразумението в българския наказателен процес“ Гергана Маринова Книгата е посветена на диференцираната процедура по сключване на споразумение в наказателния процес и на начина, по който е уредена и се прилага в България. Авторът започва с по-общия въпрос за същността, смисъла ...

Виж още
04 авг.
0

Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи

„Гражданското участие в конституционната демокрация. Публичноправни перспективи“ Атанас Славов Книгата разглежда гражданското участие и пряката демокрация. Изследването има за цел от една страна да информира за различните форми и процедури и от друга да мобилизира и консолидира подкрепа за запазване ...

Виж още
30 юли
0

Всичко за работното време, почивките и отпуските

„Всичко за работното време, почивките и отпуските“ Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева Изданието предлага цялостен преглед на приложно знание за правната уредба на работното време, почивките и отпуските. Книгата включва правни основания, права и задължения, организация и процедури. Авторът ...

Виж още
22 юли
0

Проблеми на гражданския и търговския оборот

„Проблеми на гражданския и търговския оборот“ Александър Георгиев Книгата включва коментар на нормативната уредба, казуси и правни решения и анализ на съдебната практика. Изданието съдържа експертни разработки на важни практически проблеми, свързани с режима на възникване, управляване, прехвърляне и защита на ...

Виж още
18 юли
0

Финансови правни отношения

„Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове“ Савина Михайлова-Големинова Цялостна кодификация на обществените отношения в сферата на публичните средства  от Европейския съюз бе завършена с приемането на Закона за управление на средствата от ...

Виж още
234