Archive Нови книги

16 юли
0

Подоходното облагане във въпроси и отговори

„Подоходното облагане във въпроси и отговори“ aвтори и съставители: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова и Лорета Цветкова Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга на Анета Георгиева, Цветана Янкова и съавтори „Подоходно облагане във въпроси и отговори“. Книгата съдържа ...

Виж още
05 юли
0

Административно обслужване

„Административно обслужване“ Алеко Джилджов и Мария Нейкова Издателство „Сиби“ представя съавторската книга на Алеко Джилджов и Мария Нейкова – „Административно обслужване“. Книгата започва с преглед на значението на административното обслужване и някои основни дефиниции във връзка с него и преминава през принципите ...

Виж още
29 юни
0

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз

„Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз“ Христо Христев Издателство „Сиела“ представя  новата книга на Христо Христев „Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз“. Книгата анализира същността на вътрешния пазар ...

Виж още
28 юни
0

Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право

„Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право“ Иван Стойнев Издателство „Сиела“ представя новата книга „Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право“ на автора Иван Стойнев. Трудът представя основните елементи на ...

Виж още
24 юни
0

Предизвикай: Несъстоятелността!

„Предизвикай: Несъстоятелността!“ авторски колектив: Нели Маданска, Васил Петров, Боряна Мусева, Деян Драгиев, Мартин Пенчев, Петър Топуров, Константин Кунчев, Стефан Тихолов, Румен Неков, Елица Попхлебарова, Делян Недев, Димитър М. Иванов, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев, Снежанка Балджиева, Стоян Ставру. Издателство „Сиела“ представя ...

Виж още
20 юни
0

Престъпно бездействие

„Престъпно бездействие“ Цветана Петрова Издателстви „Сиела“ представя новата книга на Цветана Петрова „Престъпно бездействие“. В труда се подробно разгледани институти и състави от наказателното право с фокус престъпното бездействие. Последователно са разгледани особеностите на бездействието като форма на деянието, на ...

Виж още
18 юни
0

Международна компетентност по граждански и търговски дела

„Международна компетентност по граждански и търговски дела“ Васил Пандов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Международна компетентност по граждански и търговски дела“ на Васил Пандов. Tя изследва същността, функцията, упражняването и уредбата на правомощието на българските съдилища да се произнесат по ...

Виж още
17 юни
0

Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

„Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК“ Трето актуализирано и допълнено издание Атанас Иванов Издателство „Нова звезда“ представя третото актуализирано и допълнено издание на книгата „Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК“ от автора Атанас Иванов. Авторът разглежда проблематиката във връзка ...

Виж още
06 юни
0

Защита на личните данни

„Защита на личните данни“ Невин Фети Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга „Защита на личните данни“ на автора Невин Фети. Книгата предлага приложно знание за системата от нормативно установените правила, на които се основава защитата на личните данни. Изданието ...

Виж още
29 май
0

Правните принципи. Tеория и приложение

„Правните принципи. Теория и приложение“ Янаки Стоилов Издателство „Сиби“ представя новата книга „Правните принципи. Теория и приложение“ на автора Янаки Стоилов. Монографията предлага цялостна концепция за правните принципи (понятие, функции, форми, видове), разглежда ролята им по отношение на валидността в ...

Виж още
2346