Archive Нови книги

26 апр.
0

Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес

„Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес“ автор: Красимира Мирчева издателство: „Сиела“ В книгата са анализирани приликите и разликите в доказването, доказателствата и доказателствените средства в трите вида процес – граждански, наказателен и административен. Изследвано е и обезпечаването на ...

Виж още
23 апр.
0

Право и власт. Oт неограничената държава до постмодерното върховенство на правата

„Право и власт. Oт неограничената държава до постмодерното върховенство на правата“ автор: Симеон Гройсман издателство: „Сиела“ Да имам власт върху някого означава да мога едностранно да определям неговото поведение. В такава светлина виждаме правото и властта да вървят ръка за ...

Виж още
23 апр.
0

Наследяване на задължения и отговорност за завети

„Наследяване на задължения и отговорност за завети“ автор: Венцислав Л. Петров издателство: „Сиела“ Целта на настоящото изследване е да изведе една цялостна концепция за приемството в задълженията на починало физическо лице и за удовлетворяване на кредиторите. В нея, въпреки различния ...

Виж още
20 апр.
0

Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски

„Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски“ автор: Маргарита Златарева издателство: „Сиела“ Как е завършил процесът срещу Васил Левски от чисто юридически ъгъл? Авторът не счита, че Османската държава през 1872–1873 г. може да проведе процесуално издържан наказателен процес, сравним ...

Виж още
13 апр.
0

Курс по криминалистика

„Курс по криминалистика. Том 1. Въведение в криминалистиката“ автор: Йонко Кунчев издателство: „Сиела“ Курсът по криминалистика е проектиран в няколко тома, всеки от които има самостоятелен предмет в съответствие с предмета на криминалистиката. В настоящия първи том са разгледани историческите ...

Виж още
10 апр.
0

Ръководство за практическа подготовка по трудово право

„Ръководство за практическа подготовка по трудово право“ второ издание автор: Красимира Средкова издателство: „Сиби“ Настоящото ръководство е насочено предимно към студентите в юридическите факултети, но може да бъде в помощ на всеки, в чиято професионална дейност присъства трудовото право. Представените ...

Виж още
03 апр.
0

Спиране на исковото производство

„Спиране на исковото производство“ автор: Анастас Пунев издателство: „Сиби“ Книгата е посветена на института на спирането в исковия граждански процес. В нея са разгледани както основанията за спиране, посочени в чл. 229, ал. 1 ГПК, така и отражението на тези ...

Виж още
30 мар.
0

Международната организация на труда и България – 100 години и занапред

„Международната организация на труда и България – 100 години и занапред“ автори: Васил Мръчков, Ирена Илиева, Пламенка Маркова, Кванг-Таек Лии, Мария Минчева, Светлана Головина, Мария Чочова, Емил Мингов, Ивайло Стайков, Димитър Бранков, Ярослава Генова, Анжелика Ясинская-Казаченко, Паунита Петрова, Кирил Томашевски, ...

Виж още
26 мар.
0

Лекции по обща теория на правото. Част 2

„Лекции по обща теория на правото. Част 2“ Даниел Вълчев В първата част на курса по Обща теория на правото е направен опит за създаване на определена представа за правото на равнище правна норма и на равнище правен ред. В ...

Виж още
24 мар.
0

Помагало по данъчно право

„Помагало по данъчно право“ Второ издание Ганета Минкова, Нина Чилова Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите. То би представлявало интереси за тези, на които им предстои полагане на държавен изпит  „Публичноправни науки“, докторантски изпит ...

Виж още
123