Archive Нови книги

01 февр.
0

Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим

„Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим“ Поля Голева и Красен Стойчев Издателство „Сиби“ представя новата книга „Юридически лица с нестопанска цел. Гражданскоправен режим“ на авторите Поля Голева и Красен Стойчев. Трудът е посветен на гражданскоправната уредба на сдруженията и фондациите според ...

Виж още
26 ян.
0

Пътят към Конституцията

„Пътят към Конституцията“ Димитър Ганев Издателство „Сиела“ представя книгата „Пътят към Конституцията“ на Димитър Ганев. Трудът прави анализ върху Конституцията на Република България от 1991 г. – факторите, които са повлияли за оформянето на конституционни текстове. Изданието акцентира на основанията и ...

Виж още
21 ян.
0

Данъчно право

„Данъчно право“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя седмото издание на „Данъчно право“ на Иван Стоянов.   Книгата е първият всеобхватен учебник по данъчно право, издаван в България. Седмото му издание се налага както от всестранния интерес към материята, така и ...

Виж още
17 ян.
0

Конституционно право

„Конституционно право“ Емилия Друмева Издателство „Сиела“ представя петото издание на „Конституционно право“ на Емилия Друмева. Преработеното и допълнено издание продължава представянето на българското конституционно право, както и основни черти на конституционализма по света.  Конструктивността на дебата за правилата, по които гражданите ...

Виж още
16 ян.
0

Финансово право. Кратък курс. Казуси

„Финансово право. Кратък курс. Казуси“ Иван Стоянов Издателство „Сиела“ представя шестото издание на „Финансово право“, което представлява съкратена версия на учебника. Настоящото издание обхваща и изяснява в синтезиран вид всички институти на ФП, както и казуси с решения. Практическата насоченост ...

Виж още
03 ян.
0

Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство

„Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство“ Тодор Тодоров Издание „Нова звезда“ представя новата книга на Тодор Тодоров „Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство“. Книгата обхваща двата въпроса: Субект на правомощието за прекратяване на ...

Виж още
01 ян.
0

Сборник актуални проблеми на частното право и арбитража

„Сборник актуални проблеми на частното право и арбитража“ Издателство „Нова звезда“ представя „Сборник актуални проблеми на частното право и арбитража“. Книгата представлява сборник от статии, посветени на актуални въпроси в областта на материалното частно право и на гражданския процес. В изданието ...

Виж още
18 Дек.
0

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

„Обезпеченията в материалното и в процесуалното право“ Авторски екип: проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Камелия Касабова, проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Стефанов, проф. д-р Поля Голева,  доц. д-р Таня Градинарова, Костадинка Недкова, Валентина ...

Виж още
16 Дек.
0

Стадият на приготовлението

„Стадият на приготовлението“ Румен Марков Издателство „Сиела“ представя новата книга на проф. д-р Румен Марков „Стадият на приготовлението“. Новият труд на проф. Марков представлява и пета част от поредицата „Практика на ВС и ВКС по наказателни дела“, която анализира най-значимите съдебни ...

Виж още
06 Дек.
0

Частното обвинение в българския наказателен процес

„Частното обвинение в българския наказателен процес“ Янко Ройчев Издателство „Сиела“ представя новата книга „Частното обвинение в българския наказателен процес“ на автора Янко Ройчев. Изданието представлява монографичен труд, обхващащ актуални, дискусионни, теоретически и практически значими въпроси относно частното обвинение като съвкупност ...

Виж още
1236