Archive Нови книги

24 апр.
0

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право 2018

„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право 2018“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право 2018“ на авторите Стоян Ставру, Румен Неков. Книгата съдържа 111 съдебни акта, разпределени в следните раздели: Източници (1 акт по ...

Виж още
12 апр.
0

Тестове за конкурси за държавни служители. Трето допълнено издание

„Тестове за конкурси за държавни служители. Трето допълнено издание“ Невяна Кънева, Ирена Борисова Издателство „Сиела“ представя книгата на Невяна Кънева и Ирена Борисова – „Тестове за конкурси за държавни служители. Трето допълнено издание“. От 2004 г. всяко назначение за първи път като ...

Виж още
10 апр.
0

Кристали

„Кристали“ Кристиан Таков Издателство „Сиби“ предтавя новата книга „Кристали“, събрани мисли и разсъждения на Кристиан Таков. В третия том на изданията, посветени на мисълта и личността на Кристиан Таков, е извлечена есенцията от красивото му слово. Завършеният юрист и общественик ...

Виж още
02 апр.
0

Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове

„Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове“ Живка Стоилова-Николова Издателство „Сиела“ представя новата книга „Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове“ с автор Живка Стоилова-Николова. Монографията представлява цялостно научно изследване на договора за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове. ...

Виж още
30 мар.
0

Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството

„Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството“ Румен Марков Издателство „Сиела“ представя новата книга на Румен Марков – „Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството“. Книгата е първото в ...

Виж още
27 мар.
0

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018 Съставители: Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2018“ със съставители Стоян Ставру и Румен Неков. Книгата съдържа 124 съдебни акта, разпределени в следните раздели: ...

Виж още
25 февр.
0

Наказателно право. Обща част. Второ издание

„Наказателно право. Обща част. Второ издание“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя второ издание на книгата „Наказателно право. Обща част. Второ издание“ на автора Александър Стойнов. Изданието представлява актуализиран и допълнен вариант на вече утвърдения учебен курс по наказателно право обща част. В новото ...

Виж още
21 февр.
0

Отговорност за вреди от дефектни продукти

„Отговорност за вреди от дефектни продукти“ Христина Танчева Издателство „Сиби“ представя новата книга „Отговорност за вреди от дефектни продукти“ на автора Христина Танчева. Целта на книгата е да се представят теоретичните и практическите проблеми на отговорността за вреди от дефектни продукти, както ...

Виж още
15 февр.
0

Собственост – развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна практика

„Собственост – развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна практика“ Люба Панайотова-Чалъкова Издателство „Сиела“ представя ново заглавие „Собственост – развитие и перспективи. Влияние на конституционната и европейската съдебна практика“ с автор Люба Панайотова-Чалъкова. С книгата се прави опит да се ...

Виж още
12 февр.
0

Производство по търговски спорове

„Производство по търговски спорове“ Борислав Ганчев Издателство „Сиби“ представя ново заглавие в правната литература – „Производство по търговски спорове“ с автор Борислав Ганчев. Книгата разглежда особеното производство по търговски спорове по ГПК и начина, по който то модифицира общия исков ...

Виж още
1236