Archive Нови книги

21 май
0

Екологично право. Обща част

„Екологично право. Обща част“ Георги Пенчев Издателство „Сиела“ представя ново правно заглавие „Екологично право. Обща част“ с автор Георги Пенчев. Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовката на студентите по учебната дисциплина „Екологично право“. Направен е опит за кратко и ...

Виж още
20 май
0

Деяние на служител под прикритие

„Деяние на служител под прикритие“ Герман Германов Издателство „Сиела“ представя книгата на Герман Германов – „Деяние на служител под прикритие“. Книгата е монографично изследване на ре­гламентирания през 2010 година в българския Наказателен ко­декс институт – деяние, извършено от лице, което е ...

Виж още
16 май
0

Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВС по наказателни дела

„Сборник тълкувателни решения постановления на ВКС и ВС на Република България по наказателни дела 1957-2019“ Съставители: Веселин Вучков и Евгени Стоянов Издателство „Нова звезда“ представя новия „Сборник тълкувателни решения постановления на ВКС и ВС на Република България по наказателни дела ...

Виж още
13 май
0

Осигурителен стаж

„Осигурителен стаж“ Цвета Попова Издателство „Сиби“ представя новата книга „Осигурителен стаж“ с автор Цвета Попова. В книгата се изследва осигурителният стаж като основна категория в българското задължително обществено осигуряване. Изследването анализира елементите на осигурителния стаж. Предлага се ясна дефиниция за ...

Виж още
10 май
0

Предприятието ползвател на работници за временна работа

„Предприятието ползвател на работници за временна работа“ Ярослава Генова Издателство „Сиела“ представя нова книга „Предприятието ползвател на работници за временна работа“ с автор Ярослава Генова. Книгата представя цялостно изследване, посветено на предприятието ползвател на работници или служители, изпратени му за временна ...

Виж още
24 апр.
0

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право 2018

„Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право 2018“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право 2018“ на авторите Стоян Ставру, Румен Неков. Книгата съдържа 111 съдебни акта, разпределени в следните раздели: Източници (1 акт по ...

Виж още
12 апр.
0

Тестове за конкурси за държавни служители. Трето допълнено издание

„Тестове за конкурси за държавни служители. Трето допълнено издание“ Невяна Кънева, Ирена Борисова Издателство „Сиела“ представя книгата на Невяна Кънева и Ирена Борисова – „Тестове за конкурси за държавни служители. Трето допълнено издание“. От 2004 г. всяко назначение за първи път като ...

Виж още
10 апр.
0

Кристали

„Кристали“ Кристиан Таков Издателство „Сиби“ предтавя новата книга „Кристали“, събрани мисли и разсъждения на Кристиан Таков. В третия том на изданията, посветени на мисълта и личността на Кристиан Таков, е извлечена есенцията от красивото му слово. Завършеният юрист и общественик ...

Виж още
02 апр.
0

Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове

„Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове“ Живка Стоилова-Николова Издателство „Сиела“ представя новата книга „Договор за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове“ с автор Живка Стоилова-Николова. Монографията представлява цялостно научно изследване на договора за застраховка „Живот“, свързана с инвестиционни фондове. ...

Виж още
30 мар.
0

Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството

„Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството“ Румен Марков Издателство „Сиела“ представя новата книга на Румен Марков – „Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право. Теоретичен модел за усъвършенстване на законодателството“. Книгата е първото в ...

Виж още
123