Archive Нови книги

12 Дек.
0

Акционерно дружество

„Акционерно дружество“ Ангел Калайджиев Издателство „Сиби“ представя новата книга на Ангел Калайджиев „Акционерно дружество“. Анализът се основава на българската правна уредба и вторичните източници на правото на ЕС за акционерното дружество. Формулирано е научно определение на явлението. Последователно са разгледани ...

Виж още
07 Дек.
0

Апортът в капиталовите търговски дружества

„Апортът в капиталовите търговски дружества“ Атанас Петров Издателство „Сиела“ представя новата книга „Апортът в капиталовите търговски дружества“ с автор Атанас Петров. Изследването е посветено на частноправните аспекти на непаричните вноски в капиталовите търговски дружества. Изследваната тема е свързана и със значителни ...

Виж още
05 Дек.
0

Рамковият договор

„Рамковият договор“ Нора Москова Издателство „Сиела“ представя новата книга „Рамковият договор“ на автора Нора Москова. Изданието представлява теоретично и практическо изследване на многообразието на рамковите договори и тяхното приложение в различните сфери на стопанския живот. Авторът си поставя за цел да ...

Виж още
03 Дек.
0

Оздравителният план

„Оздравителният план“ Емил Радев Издателски комплекс „Труд и право“ издава новата книга „Оздравителният план“ с автор Емил Радев. Книгата предлага цялостно изследване на оздравителния план според процедурата по несъстоятелност, уредена в Търговския закон. Трудът е насочен към анализ на важни въпроси, ...

Виж още
29 Ное.
0

Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя учебника на Александър Стойнов – „Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“ Книгата прави исторически преглед, обща характеристика и система на престъпленията против собствеността и разглежда съставите на ...

Виж още
29 Ное.
0

Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека“ Александър Стойнов Издателство „Сиела“ представя учебника „Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека“ с автор Александър Стойнов. Книгата е разделена на три части престъпления против личността, престъпления против правата на гражданите ...

Виж още
13 Ное.
0

Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове

„Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове“ Антония Илиева Издателство „Сиела“ представя новото „Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове“ с автор Антония Илиева. Създаването на помагало ...

Виж още
11 Ное.
0

Компетентност на административните органи

„Компетентност на административните органи“ Дарина Зиновиева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Компетентност на административните органи“ с автор проф. д-р Дарина Зиновиева. Изданието разглежда един от ключовите въпроси в областта на административното право – компетентността при издаване на административни актове. Освен основните ...

Виж още
05 Ное.
0

Съседското право като институт на вещното право в България

„Съседското право като институт на вещното право в България“ Павел Сарафов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Съседското право като институт на вещното право в България“ на автора Павел Сарафов. Трудът се занимава с отношенията между съседи, защото значението на съседското право ...

Виж още
01 Ное.
0

Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права

„Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права“ Росен Карадимов Издателство „Сиела“ представя новата книга на Росен Карадимов – „Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права“. Книгата представлява цялостно изследване на аудио-визуалното произведение като обект на авторско право. Авторът на труда прави ...

Виж още
1236