Archive Нови книги

19 ян.
0

Схеми и определения по граждански процес

Заглавие: „Схеми и определиния по граждански процес. Ръководство за студенти“ Автор: Лидия Пенева Издателство: „Нова звезда“ Книгата цели да подпомогне подготовката на студентите по „Право“ в дисциплината „Граждански процес“. Посочени са определения на основните понятия, представен е схематично моделът на ...

Виж още
11 ян.
0

Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване

Заглавие: „Осигурителни правоотношения по задължителното здравно осигуряване“ Автор: Атлиана Милева Издателство: „Сиела“ Книгата представлява монографично изследване в областта на здравното осигуряване. Основната цел, която поставя авторът е общотеоретичното осмисляне на осигурителните правоотношения по задължителното здравно осигуряване в посока изграждането на ...

Виж още
03 ян.
0

Прилагане на защитата на личните данни

Заглавие: „Прилагане на защита на личните данни“ Автори: д-р Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова Издателство: „Труд и право“ Изданието е своеобразно продължение на книгата „Защита на личните данни“. В съдържанието на настоящата книгата са включени методики, препоръки и практически стъпки ...

Виж още
29 Дек.
0

Сервитутните права според българското законодателство

Заглавие: “ Сервитутните права според българското законодателство“ Автор: Стоян Ставру Издателство: „Нова звезда“ Книгата разглежда предизвикателствата, които поставят сервитутите. Става въпрос за група от разнородни права, които провокират не само представата ни за ограничения брой вещни претенции, но и за ...

Виж още
21 Дек.
0

Право на зачитане на личния живот

Заглавие: „Право на зачитане на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията“ Автор: Съветът на Европа/Колектив Издателство: „Сиби“ Книгата представлява превод от д-р Красимир Кънев на ръководството на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) относно правото на зачитане на ...

Виж още
03 Дек.
0

Юриспруденция и легиспруденция

Заглавие: “ Юриспруденция и легиспруденция – Институционалният контекст на правото“ Автор: Бойка Чернева Издателство: „Сиела“ Юриспруденцията и легиспруденцията изразяват институционалния контекст на правото, което има уникалната способност да съчетава натрупаните знания и опит, за да ги интегрира в единен правен ...

Виж още
03 Дек.
0

Облигационно право. Обща част

Заглавие: Облигационно право. Обща част Осмо преработено издание Автор: Ангел Калайджиев Издателство: „Сиби“ Настоящото издание на учебника отразява измененията в законодателството след публикуването на предходното издание, както и съдебната практика (преди всичко практиката на Върховния касационен съд) и издадената литература ...

Виж още
03 Дек.
0

Административен процес

Заглавие: „Административен процес“ Автори: Кино Лазаров и Иван Тодоров Издателство: „Сиела“ Учебникът отразява действащото законодателство, обхващайки многобройните промени в АПК през последните години. Съобразени са новите положения в редица закони. Наред с теоретичните въпроси са разгледани и интересни проблеми в ...

Виж още
24 Ное.
0

Задатъкът по българското частно право

Заглавие: „Задатъкът по българското частно право“ Автор: Васил Александров Издателство: „Сиела“ Книгата запълва празнини в проучването на това правно явление в българската правна литература, в основата на която стои докторската теза на автора – Васил Александров. Книгата е полезна както ...

Виж още
16 Ное.
0

Дисциплинарното уволнение

Заглавие: „Дисциплинарното уволнение според практиката на ВКС 2008-2020“ Автор: Николай Стоянов Издателство: „Сиела“ Книгата не обхваща всички нарушения на трудовата дисциплина поради една основна и обективна причина – същите не са разглеждани в съдебната практика на Върховния касационен съд в ...

Виж още
123