Archive Нови книги

24 юли
0

Конституционното правосъдие и защитата на основните права

„Конституционното правосъдие и защитата на основните права Конституционното правосъдие и защитата на основните права“ Радослава Янкулова Настоящата книга е посветена на защитата на основните права като водещо направление в дейността на съвременните конституционни юрисдикции. В книгата подробно са разгледани формите ...

Виж още
15 юли
0

Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес

„Оценка на доказателствата и на доказателствените средства в наказателния процес“ Ваня Илиева  Монографията представлява задълбочен анализ на поставената проблематика, като същевременно дава и някои обосновани предложения de lege ferenda. Тя е създаденa като дисертационен труд по време на зачисление като задочен докторант ...

Виж още
29 юни
0

Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България в контекста на задължителната застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите

„Обезщетение за неимуществени (морални) вреди в България в контекста на задължителната застраховка „гражданска отговорност“ на автомобилистите“ Стоян Ставру издателство „Сиела“ Според действащото българско законодателство неимуществените, известни още като „морални“, вреди се обезщетяват „по справедливост”. Използването на толкова съпротивляващо се срещу ...

Виж още
24 юни
0

Гражданско и облигационно право. Ръководство по решаване на казуси

„Гражданско и облигационно право“ Ръководство по решаване на казуси Методика на решаване, схеми, примери и техните решения Автори: Димитър Стоименов и Анастас Пунев Изданието е посветено на решаването на частноправни казуси и изследва задълбочено принципите и методиката, на които почива ...

Виж още
16 юни
0

Българско гражданско процесуално право. Десето издание

„Българско гражданско процесуално право“ Десето издание Живко Сталев, Анелия Мингова, проф. д-р Валентина Попова, проф. д-р Огнян Стамболиев, Ружа Иванова Настоящото издание е десето поред и второ изцяло по новия Граждански процесуален кодекс. ​В настоящото издание е запазена максимално структурата ...

Виж още
05 май
0

Промените в гражданския процесуален кодекс

„Промените в гражданския процесуален кодекс“ автори: Благовест Пунев, Валя Гигова, Диана Митева, Мариана Обретенова, Боряна Мусева издателство: „Труд и право“ Книгата представлява цялостен приложен коментар на промените в ГПК, приети и обнародвани след октомври 2017 г., свързани с изпълнителното производство, заповедното ...

Виж още
28 апр.
0

Сборник казуси за държавния изпит по публичноправни науки

„Сборник казуси за държавния изпит по публичноправни науки“ автори: Иван Стоянов, Христина Балабанова издателство: „Сиела“ Целта на настоящия сборник е да помогне на студентите юристи при подготовката им за държавния изпит по публичноправи науки и да им даде основа за ...

Виж още
26 апр.
0

Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес

„Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес“ автор: Красимира Мирчева издателство: „Сиела“ В книгата са анализирани приликите и разликите в доказването, доказателствата и доказателствените средства в трите вида процес – граждански, наказателен и административен. Изследвано е и обезпечаването на ...

Виж още
23 апр.
0

Право и власт. Oт неограничената държава до постмодерното върховенство на правата

„Право и власт. Oт неограничената държава до постмодерното върховенство на правата“ автор: Симеон Гройсман издателство: „Сиела“ Да имам власт върху някого означава да мога едностранно да определям неговото поведение. В такава светлина виждаме правото и властта да вървят ръка за ...

Виж още
23 апр.
0

Наследяване на задължения и отговорност за завети

„Наследяване на задължения и отговорност за завети“ автор: Венцислав Л. Петров издателство: „Сиела“ Целта на настоящото изследване е да изведе една цялостна концепция за приемството в задълженията на починало физическо лице и за удовлетворяване на кредиторите. В нея, въпреки различния ...

Виж още
123