Archive Нови книги

20 юни
0

Престъпно бездействие

„Престъпно бездействие“ Цветана Петрова Издателстви „Сиела“ представя новата книга на Цветана Петрова „Престъпно бездействие“. В труда се подробно разгледани институти и състави от наказателното право с фокус престъпното бездействие. Последователно са разгледани особеностите на бездействието като форма на деянието, на ...

Виж още
18 юни
0

Международна компетентност по граждански и търговски дела

„Международна компетентност по граждански и търговски дела“ Васил Пандов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Международна компетентност по граждански и търговски дела“ на Васил Пандов. Tя изследва същността, функцията, упражняването и уредбата на правомощието на българските съдилища да се произнесат по ...

Виж още
17 юни
0

Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

„Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК“ Трето актуализирано и допълнено издание Атанас Иванов Издателство „Нова звезда“ представя третото актуализирано и допълнено издание на книгата „Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК“ от автора Атанас Иванов. Авторът разглежда проблематиката във връзка ...

Виж още
06 юни
0

Защита на личните данни

„Защита на личните данни“ Невин Фети Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга „Защита на личните данни“ на автора Невин Фети. Книгата предлага приложно знание за системата от нормативно установените правила, на които се основава защитата на личните данни. Изданието ...

Виж още
29 май
0

Правните принципи. Tеория и приложение

„Правните принципи. Теория и приложение“ Янаки Стоилов Издателство „Сиби“ представя новата книга „Правните принципи. Теория и приложение“ на автора Янаки Стоилов. Монографията предлага цялостна концепция за правните принципи (понятие, функции, форми, видове), разглежда ролята им по отношение на валидността в ...

Виж още
28 май
0

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК

„Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК“ Емилия Панайотова Издателство „Сиби“ представя новата книга „Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК“ с автор Емилия Панайотова. Изданието е посветено на формирането, същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната ...

Виж още
12 май
0

Вертикални споразумения

„Вертикални споразумения“ Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever и Иван Маринов Издателство „Сиби“ представя новата книга „Вертикални споразумения“ на авторите Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever и Иван Маринов. Изданието съдържа правен анализ и практически правни съвети във връзка с конкурентните правила на ЕС, приложими ...

Виж още
08 май
0

Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)

„Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)“ Теофана Евгениева, Николай Павлевчев Издателство „Сиела“ представя новата книга „Производството по несъстоятелност в практиката на ВКС (2012-2017)“ на Теофана Евгениева, Николай Павлевчев. Сборникът съдържа над 220 решения и определения на състави на ...

Виж още
03 май
0

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

„Прекратяване на трудовия договор без предизвестие“ Николай Стоянов Издателство „Сиела“ представя новата книга „Прекратяване на трудовия договор без предизвестие“ с автор Николай Стоянов. Изданието прави обобщен анализ на съдебната практика по прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие по реда на чл. ...

Виж още
30 апр.
0

Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ

‏“Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ“ Теодора Георгиева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ“ с автор Теодора Георгиева. Книгата представлява актуално изследване на сравнимостта между престъплението и административното нарушение. Авторът представя както от теоретична, ...

Виж още
123