Archive Нови книги

15 юли
0

Юридическо задължение

„Юридическо задължение“ Бойка Чернева Издателство „Сиби“ представя“ новата книга на Бойка Чернева – „Юридическо задължение“. Книгата поставя проблеми на съвременната теория на правото през призмата на понятието за юридическо задължение. Авторът разглежда задълженията на личността и техните морални, политически и ...

Виж още
08 юли
0

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя том втори на сборника „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“, съставен от Стоян Ставру и Румен Неков. Книгата съдържа 128 съдебни ...

Виж още
25 юни
0

Предизвикай: Неоснователното обогатяване!

„Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“ Стоян Ставру, Димитър Топузов, Николай Павлевчев Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“ със съставители Стоян Ставру, Димитър Топузов, Николай Павлевчев. Сборникът съдържа 17 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на неоснователното обогатяване, включително ...

Виж още
11 юни
0

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя първия от двата сборника „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I“, съставени от Стоян Ставру и Румен Неков. Той е част от ...

Виж още
29 май
0

Изменения на АПК от есента на 2018

„Изменения на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018“ Цветан Сивков Издателство „Сиби“ представя книгата на Цветан Сивков – „Изменения на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018″. Изданието е посветено на измененията в Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. Те ...

Виж още
21 май
0

Екологично право. Обща част

„Екологично право. Обща част“ Георги Пенчев Издателство „Сиела“ представя ново правно заглавие „Екологично право. Обща част“ с автор Георги Пенчев. Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовката на студентите по учебната дисциплина „Екологично право“. Направен е опит за кратко и ...

Виж още
20 май
0

Деяние на служител под прикритие

„Деяние на служител под прикритие“ Герман Германов Издателство „Сиела“ представя книгата на Герман Германов – „Деяние на служител под прикритие“. Книгата е монографично изследване на ре­гламентирания през 2010 година в българския Наказателен ко­декс институт – деяние, извършено от лице, което е ...

Виж още
16 май
0

Сборник тълкувателни решения и постановления на ВКС и ВС по наказателни дела

„Сборник тълкувателни решения постановления на ВКС и ВС на Република България по наказателни дела 1957-2019“ Съставители: Веселин Вучков и Евгени Стоянов Издателство „Нова звезда“ представя новия „Сборник тълкувателни решения постановления на ВКС и ВС на Република България по наказателни дела ...

Виж още
13 май
0

Осигурителен стаж

„Осигурителен стаж“ Цвета Попова Издателство „Сиби“ представя новата книга „Осигурителен стаж“ с автор Цвета Попова. В книгата се изследва осигурителният стаж като основна категория в българското задължително обществено осигуряване. Изследването анализира елементите на осигурителния стаж. Предлага се ясна дефиниция за ...

Виж още
10 май
0

Предприятието ползвател на работници за временна работа

„Предприятието ползвател на работници за временна работа“ Ярослава Генова Издателство „Сиела“ представя нова книга „Предприятието ползвател на работници за временна работа“ с автор Ярослава Генова. Книгата представя цялостно изследване, посветено на предприятието ползвател на работници или служители, изпратени му за временна ...

Виж още
1236