Archive Нови книги

17 февр.
0

Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди

„Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди“ Стоян Ставру Настоящата монография има за цел да предложи възможни вещноправни решения на част от съществуващите екологични проблеми. Тези решения преминават през обосноваването както на една особена категория вещи: вещи в ...

Виж още
22 ян.
0

Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти

„Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти“ Стефан Радев Монографията е посветена на проблемите на отговорността за дейността на администрацията като проявление на отговорността на държавата и общините за вреди. Подробно е анализирана тълкувателната практика на ВКС и ...

Виж още
15 ян.
0

Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)

„Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)“ Стоян Ставру В сборника са представени 90 съдебни акта, постановени по чл. 290 ГПК (84 на ГК и 6 на ТК), от които 59 решения (57 на ГК и 2 на ТК) и 31 определения (27 на ...

Виж още
09 ян.
0

Казуси по семейно и наследствено право

„Казуси по семейно и наследствено право“ Второ допълнено издание Димитър Топузов , Велина Тодорова Сборникът цели да допълни учебната литература по дисциплината Семейно и наследствено право. Негова цел е да улесни студентите и техните преподаватели в задачата им да осъществят ...

Виж още
02 ян.
0

Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството

„Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството“ Вълчин Даскалов Книгата изследва управителската отговорност, с акцент върху управителните органи на най-срещаните капиталови дружества – ООД и АД. Предложен е анализ на правната ѝ същност въз основа на особеностите на ...

Виж още
11 Дек.
0

Откриване на производство по несъстоятелност

„Откриване на производство по несъстоятелност“ Силвия Кръстева Настоящият труд разглежда в детайли откриването на производство по несъстоятелност срещу търговци, фокусирайки се върху материалните предпоставки за това. Подробно разгледани са производството по допускане и събиране на доказателства и отделните видове решения ...

Виж още
09 Дек.
0

Престъпленията против спорта по българското наказателно право

„Престъпленията против спорта по българското наказателно право“ Мирослва Овчаров Книгата е цялостно монографично изследване, посветено на престъпленията против спорта като актуален проблем на съвременния обществен живот. Централно място в нея е отделено на критичния анализ на законодателната уредба на този ...

Виж още
26 Ное.
0

Създаване на новобългарското наказателно право (1877–1896 г.)

„Създаване на новобългарското наказателно право (1877–1896 г.)“ Димитър Токушев Издателство „Сиби“ представя новата книга „Създаване на новобългарското наказателно право (1877–1896 г.)“ с автор Димитър Токушев. Книгата изследва процеса на възникване и формиране на наказателното право като един от отраслите на ...

Виж още
15 Ное.
0

Свидетелите очевидци в наказателното производство

„Свидетелите очевидци в наказателното производство“ Здравка Кръстева Издателство „Сиела“ представя ново заглавие от Здравка Кръстева – „Свидетелите очевидци в наказателното производство“. В голяма част от производствата по наказателни дела ключово значение за доказването имат показанията на свидетелите очевидци. През последните ...

Виж още
12 Ное.
0

Унищожаемост на договорите поради измама

„Унищожаемост на договорите поради измама“ Ангел Шопов Издателство „Сиби“ представя новата книга „Унищожаемост на договорите поради измама“ с автор Ангел Шопов. Книгата представлява самостоятелно изследване на измамата като основание за унищожаемост на договорите. Разгледани са три ключови проблема: понятието за ...

Виж още
12