Archive Нови книги

25 окт.
0

Помилването по българското наказателно право

заглавие: „Помилването по българското наказателно право и в практиката на държавния глава“ автор: Ива Пушкарова издателство: „Сиела“ Помилването е представено чрез анализ на случаите след 1945 г. Със знания от различни хуманитарни науки е изградена единна система от критерии за ...

Виж още
17 окт.
0

Международно право

заглавие: „Междунарородно право“ автор: Благой Видин издателство: „Сиела“ Общата част на международното право включва източници, субекти, отговорността, уреждането на спорове, историята на международното право, като тези глави могат да се открият в почти всеки курс по международно право. А специалната ...

Виж още
04 окт.
0

Организирана престъпна дейност

заглавие: „Организирана престъпна дейност в практиката на ВС и ВКС“ автор: Ива Пушкарова издателство: „Сиела“ В изданието са подбрани общо 118, извадки от които са тематично групирани и представени в книгата. Всяко резюме започва с обозначение на относимите разпоредби от ...

Виж още
28 сеп.
0

Собственост – развитие и перспективи

заглавие: „Собственост – развитие и перспективи“ автор: Люба Панайотова-Чалъкова издателство: „Сиела“ С настоящата книга се прави опит да се погледне напред в развитието на Вещното право, за което се твърди, че настъпва „една нова епоха“. Най-характерен изразител на това развитие ...

Виж още
26 сеп.
0

Социални права на българските…

заглавие: „Социални права на българските граждани“ автор: Васил Мръчков издателство: „Сиела“ Книгата е посветена на социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане. Тя се състои от четири глави, заключение и допълнение. В началото се прави ...

Виж още
22 сеп.
0

Отказът от субективни права

заглавие: „Отказът от субективни права“ автор: Владислав Дацов издателство: „Сиби“ В книгата е разгледан подробно институтът на отказа от субективни права, като фокусът е насочен преимуществено към гражданското материално и процесуално право. В изследването са засегнати въпросите за формата на ...

Виж още
16 сеп.
0

Групиране на наказанията при множество престъпления

заглавие: „Групиране на наказанията при множество престъпления“ автор: Иван Петков издателство: „Сиела“ Засегнатата тема е разгледана повече от към практическия й характер, а не толкова теоретичен, с цел да бъде книгата пряко полезна на правоприлагащите органи в ежедневната им работа. Авторът ...

Виж още
23 авг.
0

Криминология. Обща част

„Криминология. Обща част“ Ралица Илкова, Иван Ранчев Учебното помагало цели да систематизира основите на научното познание по дисциплината „Криминология“, за да провокира читателя да надгради знанията си по основните въпроси, маркирани в помагалото; да облекчи студентите при систематизация на полученото ...

Виж още
10 авг.
0

Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019

„Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019“ Стоян Ставру, Румен Неков Защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД при последваща разпоредителна сделка, извършена от лицето, в чиято полза длъжникът се е разпоредил с имуществото си, е чрез предявяване на иска по чл. ...

Виж още
24 юли
0

Конституционното правосъдие и защитата на основните права

„Конституционното правосъдие и защитата на основните права Конституционното правосъдие и защитата на основните права“ Радослава Янкулова Настоящата книга е посветена на защитата на основните права като водещо направление в дейността на съвременните конституционни юрисдикции. В книгата подробно са разгледани формите ...

Виж още
123