Archive Нови книги

19 сеп.
0

Правен режим на обществените поръчки по ЗОП

„Правен режим на обществените поръчки по ЗОП“ Антония Илиева, Пенчо Станкулов Книгата представлява ръководство, което обхваща ключови моменти в нормативната уредба на обществените поръчки в Република България, въз основа на които се допускат най-често грешки, пропуски и нарушения от страна ...

Виж още
08 сеп.
0

Предизвикай: Вещното право!

„Предизвикай: Вещното право! 1961-2019“ Стоян Ставру Издателство „Сиела“ представя новата книга на Стоян Ставру „Предизвикай: Вещното право! 1961-2019“. Настоящото луксозно издание съдържа 68 постановления и тълкувателни решения на Върховния съд и на Върховния касационен съд, постановени във връзка със Закона за ...

Виж още
16 авг.
0

Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

„Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване“ Михаил Малчев Издателство „Сиела“ представя книгата на Михаил Малчев – „Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване“. Книгата представлява самостоятелно монографично изследване, посветено на иска за наследство. ...

Виж още
13 авг.
0

Екологично право. Специална част

„Екологично право. Специална част“ Георги Пенчев Издателство „Сиела“ представя второ преработено и допълнено издание на специалната част на учебника „Екологично право“ на Георги Пенчев. Настоящото учебно ръководство е посветено на правната защита на отделните природни ресурси, както и на някои ...

Виж още
29 юли
0

Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право

„Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право“ Савина Михайлова-Големинова Издателство “Сиела” представя новото заглавие „Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното ...

Виж още
15 юли
0

Юридическо задължение

„Юридическо задължение“ Бойка Чернева Издателство „Сиби“ представя“ новата книга на Бойка Чернева – „Юридическо задължение“. Книгата поставя проблеми на съвременната теория на правото през призмата на понятието за юридическо задължение. Авторът разглежда задълженията на личността и техните морални, политически и ...

Виж още
08 юли
0

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя том втори на сборника „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II“, съставен от Стоян Ставру и Румен Неков. Книгата съдържа 128 съдебни ...

Виж още
25 юни
0

Предизвикай: Неоснователното обогатяване!

„Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“ Стоян Ставру, Димитър Топузов, Николай Павлевчев Издателство „Сиела“ представя новия сборник „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“ със съставители Стоян Ставру, Димитър Топузов, Николай Павлевчев. Сборникът съдържа 17 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на неоснователното обогатяване, включително ...

Виж още
11 юни
0

Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I

„Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I“ Стоян Ставру, Румен Неков Издателство „Сиела“ представя първия от двата сборника „Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том I“, съставени от Стоян Ставру и Румен Неков. Той е част от ...

Виж още
29 май
0

Изменения на АПК от есента на 2018

„Изменения на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018“ Цветан Сивков Издателство „Сиби“ представя книгата на Цветан Сивков – „Изменения на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018″. Изданието е посветено на измененията в Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. Те ...

Виж още
1236