Archive Нови книги

13 авг.
0

Наказателен процес. Схеми и таблици

“Наказателен процес” Схеми и таблици Веселин Вучков и Гергана Маринова Издателство “Сиби” представя пето преработено и допълнено издание на “Наказателен процес” /Схеми и таблици/ на авторите Веселин Вучков и Гергана Маринова. Учебното пособие е съобразено с тематичния план по дисциплината наказателно-процесуално право, ...

Виж още
30 юли
0

Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост

„Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост“ Невена Русева Издателство „Сиела“ представя новата книга „Престъпления срещу личността, извършени при професионална непредпазливост“ с автор Невена Русева. Книгатa представлява частна криминалистическа методика за разследване на престъпления по чл. 123 и чл. 134 НК. В ...

Виж още
23 юли
0

Защита на личните данни

„Защита на личните данни“ Невин Фети Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга „Защита на личните данни“ с автор Невин Фети. Изданието цели да предостави приложно знание за цялостната система от нормативно установените правила, на които се основава защитата на личните ...

Виж още
20 юли
0

Правото – традиции и перспективи

„Правото – традиции и перспективи“ Христо Паунов Издателство „Сиела“ представя  новата книга на Христо Паунов – „Правото – традиции и перпективи“. В сборникът са поместени материалите от Юбилейна научна конференция на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, проведена през ...

Виж още
16 юли
0

Подоходното облагане във въпроси и отговори

„Подоходното облагане във въпроси и отговори“ aвтори и съставители: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Евгения Попова и Лорета Цветкова Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга на Анета Георгиева, Цветана Янкова и съавтори „Подоходно облагане във въпроси и отговори“. Книгата съдържа ...

Виж още
05 юли
0

Административно обслужване

„Административно обслужване“ Алеко Джилджов и Мария Нейкова Издателство „Сиби“ представя съавторската книга на Алеко Джилджов и Мария Нейкова – „Административно обслужване“. Книгата започва с преглед на значението на административното обслужване и някои основни дефиниции във връзка с него и преминава през принципите ...

Виж още
29 юни
0

Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз

„Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз“ Христо Христев Издателство „Сиела“ представя  новата книга на Христо Христев „Вътрешен пазар и основни свободи на движение в правото на Европейския съюз“. Книгата анализира същността на вътрешния пазар ...

Виж още
28 юни
0

Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право

„Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право“ Иван Стойнев Издателство „Сиела“ представя новата книга „Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право“ на автора Иван Стойнев. Трудът представя основните елементи на ...

Виж още
24 юни
0

Предизвикай: Несъстоятелността!

„Предизвикай: Несъстоятелността!“ авторски колектив: Нели Маданска, Васил Петров, Боряна Мусева, Деян Драгиев, Мартин Пенчев, Петър Топуров, Константин Кунчев, Стефан Тихолов, Румен Неков, Елица Попхлебарова, Делян Недев, Димитър М. Иванов, Теофана Евгениева, Николай Павлевчев, Снежанка Балджиева, Стоян Ставру. Издателство „Сиела“ представя ...

Виж още
20 юни
0

Престъпно бездействие

„Престъпно бездействие“ Цветана Петрова Издателстви „Сиела“ представя новата книга на Цветана Петрова „Престъпно бездействие“. В труда се подробно разгледани институти и състави от наказателното право с фокус престъпното бездействие. Последователно са разгледани особеностите на бездействието като форма на деянието, на ...

Виж още
123