Archive Нови книги

26 мар.
0

Лекции по обща теория на правото. Част 2

„Лекции по обща теория на правото. Част 2“ Даниел Вълчев В първата част на курса по Обща теория на правото е направен опит за създаване на определена представа за правото на равнище правна норма и на равнище правен ред. В ...

Виж още
24 мар.
0

Помагало по данъчно право

„Помагало по данъчно право“ Второ издание Ганета Минкова, Нина Чилова Учебното помагало е разработено с цел да помогне образователния процес на студентите. То би представлявало интереси за тези, на които им предстои полагане на държавен изпит  „Публичноправни науки“, докторантски изпит ...

Виж още
13 мар.
0

Право на Европейския съюз

„Право на Европейския съюз“ Четвърто основно преработено и допълнено издание Жасмин Попова Учебникът по Право на Европейския съюз е предназначен както за академичните среди, така и за представителите на държавната администрация и на правораздавателните органи, които участват в изработването и ...

Виж още
27 февр.
0

Казуси по търговско право

„Казуси по търговско право“ Жана Колева Сборникът предлага казуси, чието разпределение следва систематиката на ТЗ. Процесът в търсене на правилното разрешение на конкретно поставения правен проблем насочва погледа и към други институти на частното право и често изисква съпоставянето им. ...

Виж още
17 февр.
0

Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди

„Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди“ Стоян Ставру Настоящата монография има за цел да предложи възможни вещноправни решения на част от съществуващите екологични проблеми. Тези решения преминават през обосноваването както на една особена категория вещи: вещи в ...

Виж още
22 ян.
0

Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти

„Отговорност на държавата и общините за вреди. Административноправни аспекти“ Стефан Радев Монографията е посветена на проблемите на отговорността за дейността на администрацията като проявление на отговорността на държавата и общините за вреди. Подробно е анализирана тълкувателната практика на ВКС и ...

Виж още
15 ян.
0

Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)

„Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)“ Стоян Ставру В сборника са представени 90 съдебни акта, постановени по чл. 290 ГПК (84 на ГК и 6 на ТК), от които 59 решения (57 на ГК и 2 на ТК) и 31 определения (27 на ...

Виж още
09 ян.
0

Казуси по семейно и наследствено право

„Казуси по семейно и наследствено право“ Второ допълнено издание Димитър Топузов , Велина Тодорова Сборникът цели да допълни учебната литература по дисциплината Семейно и наследствено право. Негова цел е да улесни студентите и техните преподаватели в задачата им да осъществят ...

Виж още
02 ян.
0

Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството

„Имуществена отговорност на управителя за вреди, причинени на дружеството“ Вълчин Даскалов Книгата изследва управителската отговорност, с акцент върху управителните органи на най-срещаните капиталови дружества – ООД и АД. Предложен е анализ на правната ѝ същност въз основа на особеностите на ...

Виж още
11 Дек.
0

Откриване на производство по несъстоятелност

„Откриване на производство по несъстоятелност“ Силвия Кръстева Настоящият труд разглежда в детайли откриването на производство по несъстоятелност срещу търговци, фокусирайки се върху материалните предпоставки за това. Подробно разгледани са производството по допускане и събиране на доказателства и отделните видове решения ...

Виж още
123