По традиция за пета поредна година Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС посрещна на първия учебен ден новопостъпилите студенти в Юридически факултет на УНСС. За пръв път в 100-годишната история на университета обаче тази година официалното откриване на академичната година се проведе неприсъствено.

Поради специфичната ситуация, сдружението посрещна първокурсниците от специалност „Право“ онлайн.

Както всяка година и тази клуба беше подготвил ориентировъчна обиколка на важни точки в Университета за национално и световно стопанство, но предвид епидемиологичната обстановка в страната тя беше осъществена дигитално. На 14 септември организацията показа на новите студенти къде се намират:

  1. Юридическия факутет
  2. Библиотеката
  3. отдел „Студентски“ – Администрация
  4. Книжарницата
  5. Центъра за мобилност
  6. Кариерния център
  7. Паметника на Стефан Бобчев
  8. Центъра за прием на документи

По време на Ориентацията беше представен и разпространен и справочникът „Наръчник на ПРАВОкурсника” в нов дигитален формат с изцяло обновени визия и съдържание.

Като част от инициативата по адаптацията на първокурсниците от учебна към академична среда, същите получиха възможността да се включат в лайв чат със студенти от горните курсове, които отговаряха на техни запитвания в реално време.

Събитието се проведе във Фейсбук и към него проявиха интерес и взеха участие над 140 човека.