„Сборник тълкувателни решения постановления на ВКС и ВС на Република България по наказателни дела 1957-2019“

Съставители: Веселин Вучков и Евгени Стоянов

Издателство „Нова звезда“ представя новия „Сборник тълкувателни решения постановления на ВКС и ВС на Република България по наказателни дела 1957-2019“, съставен от  Веселин Вучков и Евгени Стоянов.

Сборникът съдържа постановления и тълкувателни решения на ВКС (респ. ВС) за период от шестдесет и две години.

В настоящия сборник са включени всички постановления и тълкувателни решения на ВКС и ВС за горепосочения период, които не са загубили сила.

В някои от висшите съдебни актове са подложени на тълкуване разпоредби и от други нормативни актове – Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за изпълнение на наказанията (отм.), Закона за движение по пътищата, Закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти, и др.

В края на сборника е включен и указател на публикуваните постановления, тълкувателни решения, тълкувателни постановления.

За повече информация>>