Студентската програма за законодателни проучвания в Народното събрание обявява конкурс за набиране на нови законодателни сътрудници.

Целите на Програмата са информационното осигуряване за законодателната дейност на народните представители и разширяване участието на гражданското общество в законодателния процес.

Студентската програма е насочена към студенти, които проявяват интерес към законотворческия процес в българския парламент; желаят да бъдат активни участници при определяне на ефективни законодателни решения; проявяват любопитство за развитието на съвременното законодателство и чуждестранни законодателни системи; желаят да имат принос в процеса на сихронизация на българското с европейското законодателство; стремят се да подобрят своята чуждоезикова подготовка в областта на правото.

Изискванията към кандидатите са следните: да са студенти от трети, четвърти или пети курс, дипломанти или млади специалисти по специалност: право, международни отношения, политология, публична администрация; да притежават добра компютърна грамотност; да владеят чужди езици (минимум един, повече би било предимство); да са запознати с юридическата терминология; да имат добро представяне по време на учебния процес.

Изборът на участниците се извършва чрез конкурс по документи и интервю.

След успешно приключени три законодателни проучвания, законодателните сътрудници получават удостоверение за своето участие в Програмата.

Краен срок за подаване на документи: 10 март 2019 г.

За повече информация>>